“De grootste meerwaarde van KYBYS zat in het gedegen onderzoek waarmee een helder onderbouwde trendontwikkeling van het ledenaantal is afgezet tegen de capaciteit die er nu is op het sportpark. In het advies werden deze inzichten aan financieel onderbouwde toekomstscenario’s gekoppeld. Hierdoor hebben wij als gemeente tot een weloverwogen besluit kunnen komen”.

— J. Pernot, wethouder gemeente Nuenen