De vraag die ons gesteld werd vanuit gemeente Medemblik

De gemeente Medemblik wilde een accommodatiebeleid voor de lange termijn opstellen. Diverse sportaccommodaties zijn de komende jaren toe aan renovatie, vervanging of verduurzaming. Om dit in kaart te brengen, moest er toekomstbestendig beleid komen.

Een ervaren projectleider met visie, kennis en ervaring in het maatschappelijke domein was nodig om dit doel te bereiken. Deze projectleider moest een conceptnotitie opstellen die bijdroeg aan de leefbaarheid in alle kernen binnen de gemeente.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak

Constructieve stappen in lastig dossier

Onze beleidsadviseur Tomas Rongen heeft de gemeente geholpen bij het maken van college- en raadsvoorstellen en onderliggende notities.

Tegenstrijdige belangen

Het voorbereiden, begeleiden en organiseren van participatie met inwoners en maatschappelijke organisaties was essentieel om relevante informatie te krijgen en uiteindelijk beleid op te stellen.

In het dossier is sprake van veel tegenstrijdige belangen.

Constructieve stappen

Mede door de kritische blik van Tomas voor politiek bestuurlijke verhoudingen, zijn constructieve stappen gezet in het lastige dossier. Tomas werkte nauw samen met collega’s van diverse afdelingen binnen de gemeente. Zo werden gezamenlijk keuzes gemaakt betreffende de accommodaties.

Het resultaat

Een conceptversie van het accommodatiebeleid 2022-2026

De rode draad: de voorzieningen dienen toekomstbestendig, toegankelijk en betaalbaar te zijn. Initiatieven uit de samenleving worden gestimuleerd waarbij de gemeente een ondersteunende en faciliterende rol heeft.

De opdrachtgever aan het woord

“De samenwerking met KYBYS was heel positief. Betrokken, bevlogen en veel ervaring met projectmanagement. Wat opviel was dat KYBYS zich op de inhoud richtte en tegelijkertijd ook afstand hield en het zakelijk bekeek. Die mix is ons goed bevallen.”

 

Johan Hagedoorn, senior beleidsadviseur, gemeente
Medemblik

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Bas van Haren