Duurzaam inrichten van de buitenruimte

Plannen voor een toekomst waarin iedereen van een fijne leefomgeving geniet

NEEM CONTACT OP
Duurzaam inrichten van de buitenruimte

Plannen voor een toekomst waarin iedereen van een fijne leefomgeving geniet

NEEM CONTACT OP

Begeleiding van jouw project van A tot Z

Van natuurprojecten in het buitengebied tot woonwijken en parkeerplaatsen in drukbevolkte binnensteden. Wij maken cultuurtechnische of civieltechnische plannen van schetsontwerp tot en met ‘uitvoeringsgereed’. Altijd met oog voor de omgeving.

Zo hebben ecologie, landschap en integrale gebiedsvisies standaard onze aandacht in inrichtingsplannen. Onze uitvoeringsbegeleiders en directievoerders zorgen ervoor dat die mooie plannen vervolgens ook werkelijkheid worden.

BEKIJK ONS WERK

Begeleiding van jouw project van A tot Z

Van natuurprojecten in het buitengebied tot woonwijken en parkeerplaatsen in drukbevolkte binnensteden. Wij maken cultuurtechnische of civieltechnische plannen van schetsontwerp tot en met ‘uitvoeringsgereed’. Altijd met oog voor de omgeving.

Zo hebben ecologie, landschap en integrale gebiedsvisies standaard onze aandacht in inrichtingsplannen. Onze uitvoeringsbegeleiders en directievoerders zorgen ervoor dat die mooie plannen vervolgens ook werkelijkheid worden.

BEKIJK ONS WERK
Focus op lange termijn

Goede plannen maak je niet voor even, die maak je voor het leven

De plannen die wij maken en uitvoeren zorgen voor een buitenruimte waar jarenlang naar tevredenheid gebruik van wordt gemaakt. Dat vraagt om zorgvuldigheid, het afwegen van verschillende belangen, hoge kwaliteit en een focus op de lange termijn en het grotere geheel. Wij kiezen daarom voor eerlijke oplossingen die op de lange termijn verantwoord zijn en technisch, kwalitatief, maatschappelijk en economisch in balans zijn.

Duurzaam advies

We houden rekening met gevolgen voor de middellange en lange termijn. Bijvoorbeeld ten aanzien van de totaalkosten, volksgezondheid en de impact op de omgeving en het milieu.

Van strategie tot uitvoering

Onze projectleiders hebben ruime kennis en ervaring met het managen van projecten van beleid tot ontwerp, planvoorbereiding, planuitwerking en uitvoeringsbegeleiding.

Waar kunnen we jou bij helpen?

Met deskundig advies bouwen we samen aan de toekomst

Stedelijk gebied

We maken planconcepten, voorlopige en definitieve ontwerpen, stads- en dorpsvernieuwingsplannen, ontsluitingsplannen en meer.

Natuur en water

We helpen je met haalbaarheidsstudies, landschapsontwikkelingsplannen, toetsen van flora- en faunawet, vergunning- en subsidieaanvragen en meer.

Project- en contractmanagement

We adviseren over aanbestedingsprocedures, contractvormen en gunningcriteria. Van RAW-bestek tot geïntegreerd contract. Samen winnen we tenders.

Waar kunnen we jou bij helpen?

Met deskundig advies bouwen we samen aan de toekomst

Advies & ontwerp bij stedelijk gebied

.

We maken planconcepten, voorlopige en definitieve ontwerpen, stads- en dorpsvernieuwingsplannen, ontsluitingsplannen en meer.

Advies & ontwerp bij natuur en water

We helpen je met planologische haalbaarheidsstudies, natuurbeleidsplannen, landschapsontwikkelingsplannen, waterbergingplannen en meer.

Project- en contractmanagement

We adviseren over aanbestedingsprocedures, contractvormen en gunningcriteria. Van RAW-bestek tot geïntegreerd contract. Samen winnen we tenders.

“Je krijgt de ruimte om jezelf te ontwikkelen en erachter te komen waar jouw passie in het werkveld ligt. Buiten veel leren en meewerken aan mooie projecten is er bij KYBYS ook ruimte voor ontspanning en plezier!”

— Geert van Grotel