De vraag die ons gesteld werd vanuit de gemeente Heemstede

De gemeente Heemstede wil op een gedeelte van de parkeerplaats van Slot Heemstede 10 tot 12 tijdelijke woonunits realiseren voor onder meer statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Deze plek komt in plaats van de al bestaande woonlocaties aan de Kohnstammlaan en de Sportparklaan.

KYBYS is gevraagd de technische voorbereiding voor dit project op te pakken. Ook het herstellen van de twee voormalige locaties, verplaatsen van de woonunits en de uitvoeringsbegeleiding maken deel uit van onze werkzaamheden.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak

Van inventarisatie tot uitvoering

In de eerste inventarisatiefase houden we een startoverleg met de gemeente. Hierin maken we afspraken over de werkzaamheden, planning, wensen en eisen. Aansluitend inspecteren we de drie locaties om een goed beeld te krijgen van de situatie ter plaatse. Deze inventarisatie en bestuderen van de aangeleverde gegevens van de gemeente resulteren in een Programma van Eisen.

KYBYS stelt aansluitend een definitief ontwerp, bestektekeningen, RAW-bestek en een directieraming op. Deze stukken vormen de basis voor de aanbesteding. Ook ondersteunen we de gemeente bij het opstellen van de leidraad, beantwoorden van vragen voor de Nota van Inlichtingen, het beoordelen van de inschrijvingen en het opstellen van het gunningsadvies. De daadwerkelijke werkzaamheden starten binnenkort en KYBYS verzorgt de uitvoeringsbegeleiding.

Voor de omgeving en bewoners van de units is het van belang dat de realisatie van de werkzaamheden in een korte periode wordt uitgevoerd. Onze toezichthouder houdt de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden in de gaten en is aanwezig tijdens de oplevering en keuringen. Onze directievoerder bewaakt planning, budget en kwaliteit, overlegt met de gemeente en stakeholders en is verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden.

Het resultaat

Een tijdelijke huisvestingslocatie bij Slot Heemstede.

De tijdelijke woonlocatie voor statushouders en Oekraïense vluchtelingen voldoet aan de wensen van de gemeente, bewoners en stakeholders.

De opdrachtgever aan het woord

“Met KYBYS aan de hand realiseer je sport en infra projecten in het hele land”

Jan Molenkamp, projectleider verduurzaming gemeentelijk vastgoed, gemeente Heemstede

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Pascal van der Graaf

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.    

Pascal van der Graaf