De vraag die ons gesteld werd vanuit de gemeente Zoeterwoude

De gemeente Zoeterwoude wil de riolering aan de Korte Miening in Zoeterwoude-Dorp vervangen. In deze straat ligt momenteel een gemengd rioolstelsel, dit wordt een gescheiden riool.

Klimaatmaatregelen zijn voor de gemeente daarnaast een extra aandachtspunt.  KYBYS is vanaf het begin tot de uitvoering van de werkzaamheden betrokken bij dit project.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak

Uitdagingen door bijzondere ligging

De huidige riolering bleek bij een inspectie in zeer slechte staat. Zo staken op meerdere plekken oude heipalen door het riool, hierdoor ontstonden verstoppingen. De gemeente wil graag dat het riool wordt vervangen én dat er een hemelwaterriool bijkomt. Hier worden kolken en dakafvoeren van huizen zoveel mogelijk op aangesloten.

KYBYS is gestart met een inventarisatie ter plaatse. Het verrichten van metingen, maken van een schetsontwerp, voorlopig ontwerp met kostenraming, RAW-bestek met bestektekeningen en een definitief ontwerp zijn de volgende werkzaamheden waar wij ons mee bezighouden. Ook begeleiden we het aanbestedingstraject. Het project kent een aantal uitdagingen door de bijzondere ligging. Korte Miening ligt naast een boezemkade, daarom voert KYBYS overleg met Hoogheemraadschap Rijnland.

Diverse onderzoeken waren noodzakelijk evenals het aanvragen van vergunningen en het opstellen van een V&G-plan, grondbalans en bemalingsadvies. Daarnaast heeft KYBYS de gemeente geadviseerd over mogelijke duurzaamheidsmaatregelen zoals beplanting, groeiplaatsen en een wadi met slokop.
Het schetsontwerp is inmiddels klaar, we zijn nu bezig met het voorlopig ontwerp. De afronding van alle werkzaamheden staat gepland voor juni 2023.

Het resultaat

Een duurzame en toekomstbestendige riolering

De problemen met wateroverlast in de straat zijn na aanleg verleden tijd. Ook is een slag gemaakt in de verduurzaming.

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Pascal van der Graaf

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.   

Pascal van der Graaf