De vraag die ons gesteld werd vanuit de gemeente Beuningen

De wijk Vordingen in de gemeente Beuningen is gebouwd in de jaren ’70 en ’80 en is toe aan een opknapbeurt. De inrichting is verouderd en de riolering en het bestratingsmateriaal zijn toe aan vervanging.  De bomen zijn te groot voor de plek waar ze staan, de wortels groeien in particuliere tuinen en zorgen voor wortelopdruk. De gemeente Beuningen grijpt dit aan om op integrale wijze bij te dragen aan de thema’s klimaat en leefbaarheid. De plannen voor veranderingen in de openbare ruimte zijn groots. Niet alleen wordt het groen aangepakt, ook een verduurzamingsslag maakt deel uit van het project.

Dit doet de gemeente Beuningen samen met de bewoners en sociale partners als woonstichting Woonwaarts en stichting Perspectief.

Bij de revitalisatie komen verschillende disciplines samen. Daarom werd gekozen voor een bouwteam. Door de gemeente is KYBYS op basis van kwalitatieve criteria in een meervoudig onderhandse aanbesteding geselecteerd als lid van het bouwteam. Het bouwteam werd gecomplementeerd met aannemer Gebr. Remmits GWW.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak

Bouwteam zorgt voor structuur en kennis

De gemeente Beuningen heeft vooraf aangegeven vooral behoefte te hebben aan ontzorging. Samen met het bouwteam zorgen we voor een gestructureerde aanpak.

Er zijn bewonersavonden georganiseerd waarbij in brainstormsessies onder leiding van onze landschapsarchitect ontwerpen tot stand zijn gekomen. Deze zijn door KYBYS technisch uitgewerkt, waarbij ook Remmits input heeft geleverd betreffende uitvoerbaarheid en planning. Door het aanbrengen van extra groen, het herplanten van bomen en aanleg van waterdoorlatende bestrating in parkeerplaatsen is invulling gegeven aan verbetering van leefbaarheid en klimaatadaptatie.

Het werk wordt gefaseerd in verschillende bestekken uitgevoerd. Hiervoor zijn door KYBYS RAW-bestekken opgesteld en Remmits zorgt voor de uiteindelijke realisatie. Remmits is vanaf het begin betrokken en heeft het ontwerp en het bestek mede bepaald en getoetst. Het projectbudget wordt door ons bewaakt aan de hand van een SSK-raming.

De uitvoering van het werk is gestart in 2022 en loopt naar verwachting door tot in 2024.

Het resultaat

Een leefbare wijk met duurzame inrichting

Na afronding van de werkzaamheden is de wijk Vordingen toekomstbestendig en duurzamer. De gemeente is middels het bouwteam ontzorgd in het gehele project.

De opdrachtgever aan het woord

“Door alle partijen al vanaf het begin bij het project te betrekken, is iedereen continu op de hoogte van de ontwikkelingen én kan er snel geschakeld worden. Iedereen heeft zijn eigen vaardigheden en expertise. Met een bouwteam is alle kennis steeds beschikbaar op één plaats”

Arjen van Beek, projectleider gemeente Beuningen

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Rob van Kasteren

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.   

Rob van Kasteren