De vraag die ons gesteld werd vanuit gemeente Hillegom

Op de Noorderlaan in Hillegom staat momenteel een brug die in slechte staat verkeert en uiterlijk in 2025 vervangen moet worden. Zuidelijk van de Noorderlaan, langs de Pastoorslaan, werkt de gemeente momenteel aan de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk. Het nieuwe bouwwerk moet geschikt zijn voor zwaar vrachtverkeer, omwille van de bedrijven langs de Noorderlaan en de mogelijke ontsluiting van de nieuwe wijk.

De gemeente Hillegom heeft KYBYS benaderd om een adviesrapport op te stellen waarin onderzoek is gedaan naar twee mogelijke vervangingen voor de huidige brug: een vaste brug en een betonnen duiker. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige situatie, eventuele verbreding van de Noorderlaan en de toekomstige verbinding met de Pastoorslaan.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak / Onze oplossing

Innovatieve waterkruising: Brug- en duikeropties Noorderlaan - Pastoorslaan

Het project begon met een uitgebreide locatie-inventarisatie, waarbij we de kabels en leidingen via de KLIC-melding controleerden voor de waterkruising.

Een Quickscan voor vergunningen werd uitgevoerd, gericht op brug- en duikerconstructies, als onderdeel van het rapport. De inventarisatie leidden tot een gedetailleerd rapport waarin we de mogelijkheden, voor- en nadelen en kostenindicaties beschreven van brug- en duikeropties in verschillende breedtes.

Aansluitend op het rapport zijn er omleidingstekeningen gemaakt voor de brugvervanging en zijn de inrichtingstekeningen opgesteld voor de toekomstige verbinding tussen de Noorderlaan en de Pastoorslaan.

Het resultaat

Een rapport met tekeningen over de mogelijkheden, voor- en nadelen, en kosten van brug- en duikerconstructies voor de vervanging van de brug in de Noorderlaan.

Het resultaat dat we leverden was de rapportage met tekeningen die de mogelijkheden en voor- en nadelen aangaven voor zowel de brug als de duikerconstructie, met de bijbehorende kostenidentificatie. De rapportage en de tekeningen dienen als basis voor het maken van een keuze voor de verdere technische uitwerking en uiteindelijke realisatie van de vervanging van de brug in de Noorderlaan.

KYBYS heeft de vergunningen voor de aanleg van de toekomstige weg tussen de Noorderlaan en de Pastoorslaan inzichtelijk gemaakt.

Cijfers en feiten

Een omgevingsvergunning, watervergunning, de Wnb ontheffing en een besluit bodemkwaliteit kwamen als benodigdheden uit de vergunningsscan.

Cijfers en feiten

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

 

 

Bonno Haaring