We zijn bewust bezig met energiebesparing en het reduceren van de uitstoot van CO2

Om onze ambities waar te maken hebben we een CO2-reductiebeleid opgesteld. We implementeren hierbij de CO2-Prestatieladder op niveau 3. Dit houdt in dat wij inzicht geven in onze CO2-footprint, ons energiebeleid en de reductiedoelstellingen die we nastreven. Daarnaast zijn maatregelen omschreven om de geformuleerde CO2-reductiedoelstelling te halen. Al deze informatie is openbaar toegankelijk. Zo verminderen we het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 door optimalisatie van logistiek en bedrijfsprocessen. En waar mogelijk voeren we energiebesparingen door.

Sinds 2023 laten we de CO2-uitstoot per FTE zien. KYBYS groeit en hoewel we het als uitdaging zien om de totale uitstoot te verminderen, kan deze in absolute zin groeien. De inzichtelijkheid per FTE geeft daarom een beter beeld.

DOWNLOAD CERTIFICAATDOWNLOAD HANDBOEK
Onze AMBITIE

Onze CO2-uitstoot verminderen met 10% voor brandstoffen en elektriciteit

Hoe we dit gaan doen? Er is een pakket aan maatregelen dat we doorvoeren:

  1. Aanschaf/lease zero CO2-emissie voertuigen
  2. Aanschaf/lease personenauto’s o.b.v. CO2 emissiemeting uit de praktijk
  3. Driemaandelijkse controle juiste bandenspanning leaseauto’s
  4. De Toolbox zuinig rijden wordt ter beschikking gesteld aan onze leaserijders.
  5. We stimuleren zuinig rijden en monitoren brandstofgebruik
  6. We stimuleren carpoolen
  7. We kopen efficiënte hardware in
  8. We schakelen waar mogelijk elektrische apparatuur aan het einde van de werkdag uit
  9. We creëren CO2-bewustzijn bij medewerkers door hier aandacht voor te vragen bij halfjaarlijkse bijeenkomsten en jaarlijkse functioneringsgesprekken.
  10. We faciliteren thuiswerken en virtuele afspraken/bijeenkomsten

Wil je meer informatie over onze CO2-reductieambities? Neem contact met mij op.

Femke Obbema-Hendriks

Wil je meer informatie over onze CO2-reductieambities? Neem contact met mij op. 

Femke Obbema-Hendriks