Bij KYBYS zijn we bewust bezig met energiebesparing en het reduceren van de uitstoot van CO2. Daarvoor hebben we een CO2-reductiebeleid opgesteld en zijn we gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder niveau 3. De CO2-prestatieladder stimuleert bedrijven tot bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en de uitvoering van projecten. Het gaat dan met name om energiebesparing, het efficiënt gebruikmaken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Een groot deel van onze CO2-uitstoot komt voort uit ons wagenpark. Daarom treffen we maatregelen om onze CO2-uitstoot te verminderen.

Maandelijks meten van bandenspanning

Door met de juiste bandenspanning te rijden verbruik je minder brandstof, werk je direct aan een schonere lucht en bespaar je CO2-uitstoot. Al onze medewerkers meten maandelijks hun bandenspanning.

Toolbox met tip om zuinig te rijden

Door het aanpassen van je rijstijl kan je 5 tot 15% besparen op je brandstofverbruik doordat je rekening houdt met de mogelijkheden van de motor van de auto. Dit vermindert direct de uitstoot van CO2 en het heeft een positief effect op de luchtkwaliteit. Daarom delen we aan al onze leaserijders een toolbox met tips om zuinig te rijden.

Stimuleren elektrisch rijden

Wanneer er een nieuwe auto aangeschaft of geleased moet worden wordt er gekeken of elektrisch rijden mogelijk is. Op dit moment zitten we in een traject met onze leasemaatschappij Prolease om onze leasenorm aan te passen waarbij we onze medewerkers stimuleren (volledig) elektrisch te gaan rijden. Het afgelopen jaar hebben we 3 benzineauto’s vervangen voor volledig elektrische modellen én daarnaast extra laadpunten gecreëerd zodat medewerkers en bezoekers kunnen laden tijdens een bezoek aan KYBYS!

Voor meer informatie neem contact op met mij.

Femke Obbema-Hendriks