Duurzame oplossingen

Advies over de inrichting van de buitenruimte

Plannen, uitvoeren en genieten maar! Met goeddoordachte oplossingen maken we ambities werkelijkheid zodat iedereen kan genieten van buiten. Niet alleen voor jou en mij, maar vele generaties daar voorbij. Wij leveren advies en begeleiding op het gebied van:

Visie en beleid, Onderzoek, Projectmanagement, Ontwerp, Aanleg- en renovatieadvies, Aanbestedingsbegeleiding, Uitvoeringsbegeleiding en Tendermanagement.

Duurzame toekomst

Technisch, kwalitatief, maatschappelijk en economisch in balans

Van rekening houden met beschermde natuur, omgevingswetten en stikstofdepositie, tot wensen en eisen van de gemeente, bedrijven en omwonenden, en de haalbaarheid van planning en budget. Er komt veel kijken bij een goede duurzame inrichting. We denken aan alle belangen en voorwaarden en brengen de wensen en eisen met elkaar in balans.

Ruim 30 jaar ervaring

We weten waar we over praten, wat we moeten doen en wat we niet moeten doen. De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Daarom blijven we onszelf en onze opdrachtgevers daarin uitdagen.

Eerlijk advies

Wij houden rekening met de vraag van vandaag en met de opdracht voor de toekomst. Zo zorgen we voor duurzame lange termijn oplossingen.

Inventariseren

We bekijken elk project altijd in een breed perspectief.

Plannen maken

Plannen waar je als opdrachtgever en als mens wat aan hebt!

Soepele uitvoering

Heldere communicatie, controles en evaluaties bij elk project.

Innoveren

We innoveren en bij elk nieuw project zetten we onze verworven kennis in.

"We stellen ons altijd de vraag of plannen aansluiten op de behoefte. Behoeften van nu en in de toekomst. Zo zeggen bijvoorbeeld aanlegkosten mij persoonlijk niet zo veel. Kosten voor onderhoud of een andere levensduur tellen uiteindelijk vaak zwaarder door!"

— Seth van der Wielen, directeur/eigenaar

Wij werken o.a. voor gemeenten, waterschappen, sportverenigingen, provincies & architecten

Bekijk projecten