KYBYS is lid van de Branchevereniging voor Sport en Cultuurtechniek (BSNC). We zijn actief binnen de werkgroep circulariteit waarin we werken aan het opstellen van een handleiding voor de leden om circulair te werken en als sector bij te dragen aan de reductie van CO2.

BSCN zorgt voor onderzoek, beleids- en kennisontwikkeling die bijdraagt aan het verhogen van de kwaliteit van buitensportvoorzieningen. KYBYS maakt deel uit van het platform van adviesbureaus en kennisinstituten. Als actief lid van de werkgroep circulariteit helpen wij bij de CO2-reductie binnen de sportsector.

Hier lees je er nog meer over: : https://www.bsnc.nl/onze-bsnc-vertegenwoordigers-praten-mee-over-de-routekaart-verduurzaming-sportsector/

BSCN zorgt voor onderzoek, beleids- en kennisontwikkeling die bijdraagt aan het verhogen van de kwaliteit van buitensportvoorzieningen. KYBYS maakt deel uit van het platform van adviesbureaus en kennisinstituten. Als actief lid van de werkgroep circulariteit helpen wij bij de CO2-reductie binnen de sportsector.

Hier lees je er nog meer over: : https://www.bsnc.nl/onze-bsnc-vertegenwoordigers-praten-mee-over-de-routekaart-verduurzaming-sportsector/

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met mij op.

Femke Obbema-Hendriks