Aanleg kunstgrasveld: goede controle is essentieel

Krijgen opdrachtgevers altijd wat ze besteld hebben? En hoe hou je dat in de gaten? Deze vraag werd ons gesteld door het blad Fieldmanager. Want als het gaat om kunstgrasvelden gaat het nog wel eens mis bij de daadwerkelijke levering. Collega Seth van der Wielen kan er wel een boek over schrijven…

In de rubriek ‘Help, ik heb een kunstgrasveld’ gaat Fieldmanager in op eventuele problemen bij kunstgrasvelden. Volgens collega Seth komt het regelmatig voor dat een veld niet volgens afspraak wordt geleverd. ,,Wordt een afwijking geconstateerd, dan proberen aannemers er onderuit te komen door te zeggen dat het geplaatste veld wél aan de normen voldoet. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Je moet gewoon krijgen wat er is besteld”, zegt Seth.

Een adviesbureau met kennis van zaken controleert een geleverd veld altijd. Seth: ,,Haal een deskundige in huis die weet wat kwalitatief van belang is en wat niet. Zo voorkom je onzin-eisen in het bestek én worden controles tijdig uitgevoerd.

Wil je het hele artikel lezen? Dat kan via: https://www.fieldmanager.nl/article/39806/laat-deskundige-op-cruciale-punten-in-de-realisatiefase-controles-uitoefenen

 

 

In de rubriek ‘Help, ik heb een kunstgrasveld’ gaat Fieldmanager in op eventuele problemen bij kunstgrasvelden. Volgens collega Seth komt het regelmatig voor dat een veld niet volgens afspraak wordt geleverd. ,,Wordt een afwijking geconstateerd, dan proberen aannemers er onderuit te komen door te zeggen dat het geplaatste veld wél aan de normen voldoet. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Je moet gewoon krijgen wat er is besteld”, zegt Seth.

Een adviesbureau met kennis van zaken controleert een geleverd veld altijd. Seth: ,,Haal een deskundige in huis die weet wat kwalitatief van belang is en wat niet. Zo voorkom je onzin-eisen in het bestek én worden controles tijdig uitgevoerd.

Wil je het hele artikel lezen? Dat kan via: https://www.fieldmanager.nl/article/39806/laat-deskundige-op-cruciale-punten-in-de-realisatiefase-controles-uitoefenen

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op met mij.

Seth van der Wielen


Vakbeurs Sportaccommodaties: leerzaam én gezellig

Door het coronavirus was het alweer twee jaar geleden dat KYBYS deel kon nemen aan een beurs. 26 april kon het eindelijk weer! Een groot deel van ons team was aanwezig bij de Vakbeurs Sportaccommodaties in Houten.

Tijdens de beurs liet KYBYS vooral haar veelzijdigheid zien. We deelden onze kennis over sport(accommodaties) én presenteerden ons ‘alles-in-één’-concept: de daadwerkelijke accommodatie, inrichting van het terrein en de verschillende typen sportvelden en -banen. Ook gaven we uitleg over onze toekomstgerichte oplossingen zoals het Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplan (MIOP) en onze duurzaamheidsscan.
Bij de KYBYS-beursstand waren al onze specialisten en projectleiders present. We maakten kennis met diverse relaties en potentiële klanten.
Wil je meer weten over alle mogelijkheden? Neem dan gerust contact op met een van onze projectleiders!

 

 

 

Tijdens de beurs liet KYBYS vooral haar veelzijdigheid zien. We deelden onze kennis over sport(accommodaties) én presenteerden ons ‘alles-in-één’-concept: de daadwerkelijke accommodatie, inrichting van het terrein en de verschillende typen sportvelden en -banen. Ook gaven we uitleg over onze toekomstgerichte oplossingen zoals het Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplan (MIOP) en onze duurzaamheidsscan.
Bij de KYBYS-beursstand waren al onze specialisten en projectleiders present. We maakten kennis met diverse relaties en potentiële klanten.
Wil je meer weten over alle mogelijkheden? Neem dan gerust contact op met een van onze projectleiders!


Avivage: wat is het en heeft u er last van?

Bij de productie van kunstgras wordt avivage-olie aangebracht op de vezels. Zo wordt vorkomen dat er elektrostatische oplading optreedt bij het oprollen en het dient om slijtage tegen te gaan. De olie kan er ook voor zorgen dat de mat in het begin wat glad is, maar in de praktijk is het zelden een probleem.

In de rubriek ‘Help, ik heb een kunstgrasveld’ gaat Fieldmanager in op eventuele problemen bij kunstgrasvelden. Collega Seth van der Wielen werd in de eerste editie gevraagd naar zijn ervaringen met avivage-olie. Hij stelt dat er alleen kans op gladheid is wanneer er bij het eerste gebruik dauw op het veld is. Dat gebeurt echter zelden omdat kunstgrasvelden voornamelijk in de zomer aangelegd worden. ,,De gladheid en afwateringsproblemen bij nieuwe met kurk ingestrooide kunstgrasvelden worden soms onterecht gelinkt aan avivage”, zegt Seth.

Wil je het hele verhaal over avivage-olie lezen? Dat kan via deze link: https://www.fieldmanager.nl/article/38734/gladheid-door-spin-oil-is-vooral-theoretisch-probleem

 

 

In de rubriek ‘Help, ik heb een kunstgrasveld’ gaat Fieldmanager in op eventuele problemen bij kunstgrasvelden. Collega Seth van der Wielen werd in de eerste editie gevraagd naar zijn ervaringen met avivage-olie. Hij stelt dat er alleen kans op gladheid is wanneer er bij het eerste gebruik dauw op het veld is. Dat gebeurt echter zelden omdat kunstgrasvelden voornamelijk in de zomer aangelegd worden. ,,De gladheid en afwateringsproblemen bij nieuwe met kurk ingestrooide kunstgrasvelden worden soms onterecht gelinkt aan avivage”, zegt Seth.

Wil je het hele verhaal over avivage-olie lezen? Dat kan via deze link: https://www.fieldmanager.nl/article/38734/gladheid-door-spin-oil-is-vooral-theoretisch-probleem

Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan gerust contact met mij op.

Seth van der Wielen


Klimaatadaptatie, natuurvolgend beheer en ontwerpen: 10 praktische tips

Klimaatadaptief en duurzaam. Vaak wordt het op een hoop gegooid. Is klimaatadaptief duurzaam en is duurzaam klimaatadaptief? Nee. Althans, niet per se. Duurzaamheid omvat veel meer dan klimaatadaptatie. Maar hoe ga je daar als organisatie goed mee om? We geven je graag 10 praktische tips.

Eerder schreef ik al dat duurzaamheid de afgelopen decennia is opgerekt. Zowel in terminologie als in praktiserende zin. In https://kybys.nl/2022/01/06/duurzaamheid-is-meer-dan-techniek-alleen/ staat te lezen dat wij duurzaamheid zien als een balans tussen milieu ecologische, sociale en economische aspecten. In normaal Nederlands betekent dit voor ons vakgebied dat een milieuvriendelijk maar onbetaalbaar ontwerp, niet duurzaam is. Onze eerste tip om die balans in het oog te houden is dan ook:

 

 

Eerder schreef ik al dat duurzaamheid de afgelopen decennia is opgerekt. Zowel in terminologie als in praktiserende zin. In https://kybys.nl/2022/01/06/duurzaamheid-is-meer-dan-techniek-alleen/ staat te lezen dat wij duurzaamheid zien als een balans tussen milieu ecologische, sociale en economische aspecten. In normaal Nederlands betekent dit voor ons vakgebied dat een milieuvriendelijk maar onbetaalbaar ontwerp, niet duurzaam is. Onze eerste tip om die balans in het oog te houden is dan ook:

Tip 1. Maak gebruik van het model Ambitieweb Aanpak Duurzaam GWW.

Klimaatadaptatie gaat over wat anders. Klimaatadaptatie gaat namelijk over het anticiperen op klimatologische veranderingen. Grofweg: de zeespiegel stijgt, het wordt warmer, het wordt natter en het wordt droger (nee, geen schrijffout). Wanneer het op ontwerpen aankomt, zijn de begrippen klimaatadaptatie en duurzaamheid vaak wel goed te combineren. In de praktijk vertaalt dat zich bijvoorbeeld in onder andere wadi’s en infiltratiekratten. Oplossingen die bijdragen aan het anticiperen op klimatologische veranderingen en die tegelijkertijd bijvoorbeeld niet erg duur zijn.

Als pleitbezorgers van natuurvolgende oplossingen zien we in ruimtelijke ontwerpen een hardnekkig automatisme van het grijpen naar techniek. Niet dat dit per se erg is, maar noodzakelijk of logisch is het ook niet. We hebben het in onze Westerse beschaving meer logisch ‘gemaakt’. KYBYS  ziet techniek meer als een oplossing waar je op teruggrijpt wanneer er geen natuurlijke (natuurvolgende) oplossing voorhanden is. Een voorbeeld.

Ik begrijp dat het kijken naar de bodem en het gebruik maken van natuurlijke zandbanen als transportgang voor regenwater misschien een brug te ver is. Neem dan iets simpels als hoogteverschillen in het landschap. Volgens onze natuurkundige wetten vormen de laaggelegen delen namelijk natuurlijke retentiegebieden. Waarom wordt daar bij veel nieuwbouwplannen compleet aan voorbijgegaan door huizen te situeren op laaggelegen delen die vervolgens moeten worden opgehoogd?

Natuurvolgend ontwerpen en natuurvolgend beheer is een vak apart. Voor geïnteresseerden in zowel duurzaam, klimaat adaptief als natuurvolgend ontwerpen, volgt hier een aantal tips. Het gaat hier om algemene tips die zijn toegepast en toegelicht met voorbeelden uit de praktijk:

 

Tip 1. Maak gebruik van het model Ambitieweb Aanpak Duurzaam GWW.

Klimaatadaptatie gaat over wat anders. Klimaatadaptatie gaat namelijk over het anticiperen op klimatologische veranderingen. Grofweg: de zeespiegel stijgt, het wordt warmer, het wordt natter en het wordt droger (nee, geen schrijffout). Wanneer het op ontwerpen aankomt, zijn de begrippen klimaatadaptatie en duurzaamheid vaak wel goed te combineren. In de praktijk vertaalt dat zich bijvoorbeeld in onder andere wadi’s en infiltratiekratten. Oplossingen die bijdragen aan het anticiperen op klimatologische veranderingen en die tegelijkertijd bijvoorbeeld niet erg duur zijn.

Als pleitbezorgers van natuurvolgende oplossingen zien we in ruimtelijke ontwerpen een hardnekkig automatisme van het grijpen naar techniek. Niet dat dit per se erg is, maar noodzakelijk of logisch is het ook niet. We hebben het in onze Westerse beschaving meer logisch ‘gemaakt’. KYBYS  ziet techniek meer als een oplossing waar je op teruggrijpt wanneer er geen natuurlijke (natuurvolgende) oplossing voorhanden is. Een voorbeeld.

Ik begrijp dat het kijken naar de bodem en het gebruik maken van natuurlijke zandbanen als transportgang voor regenwater misschien een brug te ver is. Neem dan iets simpels als hoogteverschillen in het landschap. Volgens onze natuurkundige wetten vormen de laaggelegen delen namelijk natuurlijke retentiegebieden. Waarom wordt daar bij veel nieuwbouwplannen compleet aan voorbijgegaan door huizen te situeren op laaggelegen delen die vervolgens moeten worden opgehoogd?

Natuurvolgend ontwerpen en natuurvolgend beheer is een vak apart. Voor geïnteresseerden in zowel duurzaam, klimaat adaptief als natuurvolgend ontwerpen, volgt hier een aantal tips. Het gaat hier om algemene tips die zijn toegepast en toegelicht met voorbeelden uit de praktijk:

 

 

 1. Maak gebruik van aanwezige hoogteverschillen.
  Pas een woonlocatie aan op de ondergrond. Bouw niet op laaggelegen delen. Ophogen kost geld en het duurt jaren voordat de natuurlijke loop van grond- en oppervlaktewater zich heeft aangepast aan de nieuwe situatie.
 2. Verdiep je in de kenmerken van de bodem.
  Daktuinen in een gebied met zandgronden en lage grondwaterstanden, is bijvoorbeeld niet zo handig gelet op verdroging.
 3. Ga slim om met structuren in het landschap.
  Een slinger in de weg heeft net zo’n remmende werking als een rechte weg voorzien van drempels.
 4. Voer vertraagd af.
  Omarm meanderende beekjes en kom tot een speelser ontwerp. Zorg voor natuurlijke oevers.
 5. Centreer en voorkom groene versnippering.
  Kleine plantvakken en solitaire bomen bieden minder kansen voor flora en fauna. Gecentraliseerde groenplaatsen vergroten de biodiversiteit.
 6. Zorg voor aanleg of behoud van een natuurnetwerk.
  Pas je ontwerp aan op aanwezige groenstructuren. Gebruik bermen langs wegen als natuurnetwerk. Deze functie laat zich uitstekend combineren met (natuurlijke) waterberging.

We sluiten af met enkele tips voor een natuurvolgend beheer:

8. Gebruik opgehaald groenafval en bermmaaisel als compost voor particulieren of agrariërs.
Dit helpt verdroging van de bodem tegen te gaan en om de koolstofbalans op peil te houden.

9.  Bestrijd (berm)bodemverdichting en vergroot de capaciteit voor tijdelijke wateropname.

10. We schrijven jaarlijks tientallen maaibestekken. Je kent ze wel, frequentiebestekken of andere contractvormen waarin we voorschrijven dat gazons en terreinen moeten worden gemaaid met bos-, kooi- of cirkelmaaiers. Als zelfs golfterreinen gebruik maken van schapen als natuurlijke begrazers

 1. Maak gebruik van aanwezige hoogteverschillen.
  Pas een woonlocatie aan op de ondergrond. Bouw niet op laaggelegen delen. Ophogen kost geld en het duurt jaren voordat de natuurlijke loop van grond- en oppervlaktewater zich heeft aangepast aan de nieuwe situatie.
 2. Verdiep je in de kenmerken van de bodem.
  Daktuinen in een gebied met zandgronden en lage grondwaterstanden, is bijvoorbeeld niet zo handig gelet op verdroging.
 3. Ga slim om met structuren in het landschap.
  Een slinger in de weg heeft net zo’n remmende werking als een rechte weg voorzien van drempels.
 4. Voer vertraagd af.
  Omarm meanderende beekjes en kom tot een speelser ontwerp. Zorg voor natuurlijke oevers.
 5. Centreer en voorkom groene versnippering.
  Kleine plantvakken en solitaire bomen bieden minder kansen voor flora en fauna. Gecentraliseerde groenplaatsen vergroten de biodiversiteit.
 6. Zorg voor aanleg of behoud van een natuurnetwerk.
  Pas je ontwerp aan op aanwezige groenstructuren. Gebruik bermen langs wegen als natuurnetwerk. Deze functie laat zich uitstekend combineren met (natuurlijke) waterberging.

We sluiten af met enkele tips voor een natuurvolgend beheer:

8. Gebruik opgehaald groenafval en bermmaaisel als compost voor particulieren of agrariërs.
Dit helpt verdroging van de bodem tegen te gaan en om de koolstofbalans op peil te houden.

9.  Bestrijd (berm)bodemverdichting en vergroot de capaciteit voor tijdelijke wateropname.

10. We schrijven jaarlijks tientallen maaibestekken. Je kent ze wel, frequentiebestekken of andere contractvormen waarin we voorschrijven dat gazons en terreinen moeten worden gemaaid met bos-, kooi- of cirkelmaaiers. Als zelfs golfterreinen gebruik maken van schapen als natuurlijke begrazers

Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan gerust contact met mij op.

Seth van der Wielen


Meer leren over veldrenovatie? Bezoek ons webinar!

Het renoveren van een kunstgrasveld is een flinke klus. Als gemeente of sportvereniging heeft u mogelijk niet de kennis in huis om een renovatie uit te voeren. Onze kennis en ruime ervaring zetten wij dan ook graag in om u te helpen. In ons webinar vertellen we u wat er allemaal komt kijken bij een renovatie en nemen we u mee in het gehele proces.

Constructie, infill, technisch en milieukundig onderzoek, inmetingen, Programma van Eisen, schetsontwerp, vergunningen, RAW-bestek en tekeningen, directiebegroting, aanbesteding, directievoering, toezicht houden: er komt veel kijken bij een renovatie van een veld en u moet over veel zaken nadenken. Wat voor soort infill moet er komen? Hoe staat het met verlichting en beregening? Voor welke aannemer kiest u? Met dit soort vragen kunnen wij u helpen.

Tijdens ons webinar op woensdag 2 maart vertellen wij u van 14.00 tot 15.00 uur meer over het proces van een veldrenovatie. Alle onderdelen komen aan bod, ook leggen we uit hoe KYBYS u kan ontzorgen.

Heeft u plannen uw veld te renoveren of wilt u meer weten over dit onderwerp? Meld u dan aan voor het webinar via info@kybys.nl. Onze projectleiders ontmoeten u graag!

 

 

Constructie, infill, technisch en milieukundig onderzoek, inmetingen, Programma van Eisen, schetsontwerp, vergunningen, RAW-bestek en tekeningen, directiebegroting, aanbesteding, directievoering, toezicht houden: er komt veel kijken bij een renovatie van een veld en u moet over veel zaken nadenken. Wat voor soort infill moet er komen? Hoe staat het met verlichting en beregening? Voor welke aannemer kiest u? Met dit soort vragen kunnen wij u helpen.

Tijdens ons webinar op woensdag 2 maart vertellen wij u van 14.00 tot 15.00 uur meer over het proces van een veldrenovatie. Alle onderdelen komen aan bod, ook leggen we uit hoe KYBYS u kan ontzorgen.

Heeft u plannen uw veld te renoveren of wilt u meer weten over dit onderwerp? Meld u dan aan voor het webinar via info@kybys.nl. Onze projectleiders ontmoeten u graag!

Wil je meer weten over over ons webinar? Neem dan gerust contact met mij op.

Pascal van der Graaf


Grip op je knip bij sportprojecten

De media staan er vol mee: de woningmarkt is overspannen, vacatures worden niet ingevuld door een tekort aan beschikbare mensen en de inflatie is enorm. Dit heeft niet alleen effect op onze persoonlijke situatie en portemonnee, maar werkt bijvoorbeeld ook door in investeringen binnen het bedrijfsleven en overheden. Zo kunnen onder meer de kosten van onderhoud van buitensportaccommodaties wel eens fors hoger uitvallen dan begroot.

Tot voor kort ging men er van uit dat de trend van licht stijgende prijzen zich door zou zetten. Maar het prijsindexcijfer komt momenteel aanzienlijk hoger uit dan werd voorspeld. Ook de verwachtingen voor de komende jaren geven geen reden tot optimisme. Voor gemeenten heeft dit onder meer gevolgen voor de Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplannen (MIOP’s) en de aanleg en renovaties die nog voor dit jaar gepland staan.

Door de stijging van de prijzen van arbeid, olie, kunststof, grondstoffen en gas kunt u bij geplande werkzaamheden voor onverwachte en onplezierige verrassingen komen te staan. Toen u het meerjarenplan opstelde en de werkzaamheden plande, waren deze extreme prijsstijgingen immers nog niet bekend. En dus is er in de plannen ook geen rekening mee gehouden. Uitstellen is vaak geen optie, als gemeente wil u iedere inwoners immers op een gezonde manier laten sporten en bewegen en gebruik laten maken van veilige voorzieningen.

 

 

Tot voor kort ging men er van uit dat de trend van licht stijgende prijzen zich door zou zetten. Maar het prijsindexcijfer komt momenteel aanzienlijk hoger uit dan werd voorspeld. Ook de verwachtingen voor de komende jaren geven geen reden tot optimisme. Voor gemeenten heeft dit onder meer gevolgen voor de Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplannen (MIOP’s) en de aanleg en renovaties die nog voor dit jaar gepland staan.

Door de stijging van de prijzen van arbeid, olie, kunststof, grondstoffen en gas kunt u bij geplande werkzaamheden voor onverwachte en onplezierige verrassingen komen te staan. Toen u het meerjarenplan opstelde en de werkzaamheden plande, waren deze extreme prijsstijgingen immers nog niet bekend. En dus is er in de plannen ook geen rekening mee gehouden. Uitstellen is vaak geen optie, als gemeente wil u iedere inwoners immers op een gezonde manier laten sporten en bewegen en gebruik laten maken van veilige voorzieningen.

Kosten al bekend bij start van project

 

Kosten al bekend bij start van project

Ook de aanbesteding van projecten die al dit jaar gerealiseerd worden, kan duurder uitvallen. Een eventueel tekort aan budget is vervelend als er sprake is van tijdsdruk. De gemeenteraad moet in dat geval worden geraadpleegd om extra budget vrij te maken voordat een gunning definitief kan worden. Het gevolg kan zijn dat een geplande aanleg of renovatie niet volgens planning uitgevoerd kan worden. Om problemen in relatie tot het budget te voorkomen, maken wij bij start van een project al een globale kostenraming op basis van het programma van eisen. Ook maken we een gedetailleerde raming zodra het bestek klaar is. Zo bent u tijdig geïnformeerd over mogelijke overschrijdingen van het budget.

 

 

Ook de aanbesteding van projecten die al dit jaar gerealiseerd worden, kan duurder uitvallen. Een eventueel tekort aan budget is vervelend als er sprake is van tijdsdruk. De gemeenteraad moet in dat geval worden geraadpleegd om extra budget vrij te maken voordat een gunning definitief kan worden. Het gevolg kan zijn dat een geplande aanleg of renovatie niet volgens planning uitgevoerd kan worden. Om problemen in relatie tot het budget te voorkomen, maken wij bij start van een project al een globale kostenraming op basis van het programma van eisen. Ook maken we een gedetailleerde raming zodra het bestek klaar is. Zo bent u tijdig geïnformeerd over mogelijke overschrijdingen van het budget.

Een MIOP dat past bij de toekomst

 

Een MIOP dat past bij de toekomst

Binnen gemeenten wordt sport – vanzelfsprekend – als heel belangrijk gezien. In de beschikbare budgetten zien we dat echter niet altijd terug. Als het gaat om de meerjarige planning, zijn de budgetten voor dit moment vaak nét voldoende. Maar is dat ook zo voor de komende jaren? Niet als er geen rekening wordt gehouden met prijsstijgingen. Het is verstandig om goed te kijken hoe realistisch uw MIOP’s zijn. Wij kunnen u daarbij helpen door de plannen door te rekenen en een realistisch beeld te scheppen van de benodigde financiële middelen. Zo wordt u niet overvallen door prijsstijgingen en heeft u helder in beeld wat u de komende jaren te wachten staat.

Het is niet alleen slim de MIOP’s financieel goed na te kijken, ook op het gebied van duurzaamheid en gezondheid verandert er veel. We adviseren ook die zaken mee te nemen bij de actualisatie van de meerjarenplannen. Welke keuzes zijn er bijvoorbeeld als het gaat over de toe te passen infill bij kunstgras voetbalvelden? Wat is het beste voor het milieu én de gezondheid van de sporters? Wat is op lange termijn de beste optie? Allemaal zaken waar wij graag over meedenken middels een infill notitie of duurzaamheidsscan. Zo helpen wij u aan een MIOP dat op alle gebieden past bij de toekomst.

 

 

Binnen gemeenten wordt sport – vanzelfsprekend – als heel belangrijk gezien. In de beschikbare budgetten zien we dat echter niet altijd terug. Als het gaat om de meerjarige planning, zijn de budgetten voor dit moment vaak nét voldoende. Maar is dat ook zo voor de komende jaren? Niet als er geen rekening wordt gehouden met prijsstijgingen. Het is verstandig om goed te kijken hoe realistisch uw MIOP’s zijn. Wij kunnen u daarbij helpen door de plannen door te rekenen en een realistisch beeld te scheppen van de benodigde financiële middelen. Zo wordt u niet overvallen door prijsstijgingen en heeft u helder in beeld wat u de komende jaren te wachten staat.

Het is niet alleen slim de MIOP’s financieel goed na te kijken, ook op het gebied van duurzaamheid en gezondheid verandert er veel. We adviseren ook die zaken mee te nemen bij de actualisatie van de meerjarenplannen. Welke keuzes zijn er bijvoorbeeld als het gaat over de toe te passen infill bij kunstgras voetbalvelden? Wat is het beste voor het milieu én de gezondheid van de sporters? Wat is op lange termijn de beste optie? Allemaal zaken waar wij graag over meedenken middels een infill notitie of duurzaamheidsscan. Zo helpen wij u aan een MIOP dat op alle gebieden past bij de toekomst.

Wil je meer weten ? Voel je dan vrij om contact op te nemen met mij.

Pascal van der Graaf


Kennissessie sporten en bewegen in de openbare ruimte

Fanatiek sporten, spelen of bewegend genieten in de natuur. Tijdens de coronacrisis werd nog duidelijker hoe belangrijk de openbare ruimte is voor beweging. Parken, voet- en fietspaden of wegen: ze worden volop gebruikt voor beweging. Tijdens de kennissessie van KYBYS vertellen we u graag meer over een beweegvriendelijke omgeving.

Fanatiek sporten, spelen of bewegend genieten in de natuur. Tijdens de coronacrisis werd nog duidelijker hoe belangrijk de openbare ruimte is voor beweging. Parken, voet- en fietspaden of wegen: ze worden volop gebruikt voor beweging. Tijdens de kennissessie van KYBYS vertellen we u graag meer over een beweegvriendelijke omgeving.

Het versterken van het sportieve gebruik van de openbare ruimte hoeft niet grootschalig of kostbaar te zijn. Zo kan worden aangesloten bij ontwikkelingen die al plaatsvinden binnen andere beleidsterreinen, bijvoorbeeld het opstellen van de omgevingsvisies en -plannen.

KYBYS heeft ervaren dat sport en bewegen in veel lokale sportakkoorden en gemeentelijk beleid terug te vinden is. Toch merken we ook dat er sprake is van een ‘tactisch gat’: de gewenste situatie zoals op papier is uitgewerkt, valt in de praktijk soms anders uit.

Het versterken van het sportieve gebruik van de openbare ruimte hoeft niet grootschalig of kostbaar te zijn. Zo kan worden aangesloten bij ontwikkelingen die al plaatsvinden binnen andere beleidsterreinen, bijvoorbeeld het opstellen van de omgevingsvisies en -plannen.

KYBYS heeft ervaren dat sport en bewegen in veel lokale sportakkoorden en gemeentelijk beleid terug te vinden is. Toch merken we ook dat er sprake is van een ‘tactisch gat’: de gewenste situatie zoals op papier is uitgewerkt, valt in de praktijk soms anders uit.

KYBYS organiseert dinsdag 29 maart de kennissessie sporten en bewegen in de openbare ruimte. We heten u graag vanaf 10.45  uur welkom bij de KNVB Campus in Zeist waar we om 11.00 starten met een rondleiding, gevolgd door een lunch.

Om 13.00 uur start het officiële programma. Sociaal planoloog Maartje Kunen  verzorgt een lezing over de beweegvriendelijke omgeving. Kunen werkt als docent en onderzoeker bij Fontys en adviseerde voorheen overheden over bewegen in de openbare ruimte. Na een korte pauze volgt een kennissessie waarin u, samen met onze projectleiders Tomas Rongen en Bas van Haren, ontdekt hoe u de openbare ruimte geschikt kunt maken voor sporten en bewegen. Er is volop ruimte om met andere gemeente in gesprek te gaan en onze projectleiders beantwoorden graag al uw vragen.

Deelname aan deze kennissessie kost 75 euro, aanmelden kan via onderstaand formulier.

We spreken u graag op 29 maart!

KYBYS organiseert dinsdag 29 maart de kennissessie sporten en bewegen in de openbare ruimte. We heten u graag vanaf 10.45  uur welkom bij de KNVB Campus in Zeist waar we om 11.00 starten met een rondleiding, gevolgd door een lunch.

Om 13.00 uur start het officiële programma. Sociaal planoloog Maartje Kunen  verzorgt een lezing over de beweegvriendelijke omgeving. Kunen werkt als docent en onderzoeker bij Fontys en adviseerde voorheen overheden over bewegen in de openbare ruimte. Na een korte pauze volgt een kennissessie waarin u, samen met onze projectleiders Tomas Rongen en Bas van Haren, ontdekt hoe u de openbare ruimte geschikt kunt maken voor sporten en bewegen. Er is volop ruimte om met andere gemeente in gesprek te gaan en onze projectleiders beantwoorden graag al uw vragen.

Deelname aan deze kennissessie kost 75 euro, aanmelden kan via onderstaand formulier.

We spreken u graag op 29 maart!


  Duurzaamheid is meer dan techniek alleen

  Duurzaamheid werd en wordt gebruikt als containerbegrip. Neem ‘duurzaamheid’ op in de pay-off van je bedrijf en je bent goed bezig. Wat en hoe je dan precies doet of deed is van ondergeschikt belang, zoals het roeptoeteren van onze voormalige nationale trots in de vorm van een geel-rode schelp. Zoals Greta zou zeggen ‘how dare you’. Tijdens de internationale FSB beurs in Keulen en de Nationale Sportvakbeurs van dit najaar heb ik geturfd. Ruim 60% van de bedrijven afficheert met ‘Duurzaamheid’. Of het nu gaat om kunstgrasproducenten uit het Verre Oosten of leveranciers van gemalen rubberkorrels: het maakt niet uit.   

  Overheid en bedrijven zijn steeds beter in staat om duurzaamheidsdoelstellingen te formuleren en om te zetten in een concrete invulling. En dat is goed want daarmee kan meetbaar worden gemaakt hoe ‘duurzaam’ het een ten opzichte van het andere is. In ons vakgebied van de grond-, weg- en waterbouw (GWW) betekent duurzaamheid vaak dat er gedacht wordt vanuit de techniek. Welke technische oplossing zorgt ervoor dat we ons milieu zo min mogelijk belasten? Daarmee zetten we een goede stap maar zijn we er nog niet. Enerzijds omdat er meer is dan techniek. Anderzijds omdat duurzaamheid niet louter te maken heeft met de ecologische kant van ons milieu. Duurzaamheid gaat namelijk over een balans van milieu met sociale en economische behoeften.

  We kunnen meer dan we denken

  Bij KYBYS zoeken we naar uitgebalanceerde oplossingen. We omarmen de 17 Sustainable Development Goals (sdg’s) als geformuleerd door de Verenigde Naties. Natuurlijk, als KYBYS is onze reikwijdte beperkt. Zo zullen we minder kunnen betekenen om de honger in de wereld te beperken. Toch kunnen ook wij meer dan we denken. Bijvoorbeeld door heel bewust minder te leunen op techniek. Als bedrijf met naast civieltechnische collega’s evenzoveel collega’s met een groene achtergrond en ander pluimage, werken we onder andere aan natuurvolgende oplossingen. Aangevuld met bijvoorbeeld techniek 😉…

  Benieuwd hoe onze oplossingen er concreet uitzien? Neem dan contact met mij op, ik vertel je er graag meer over.

  Seth van der Wielen


  Patrick verzorgt gastles op de HAS

  Afgelopen vrijdag heeft collega Patrick Koot een gastles verzorgd op de HAS hogeschool. Tweedejaarsstudenten van de opleiding ‘Management van de Leefomgeving’ zijn momenteel bezig met een module waarin zij een sportveld technisch voorbereiden. Om de stap te kunnen maken naar een bestek heeft Patrick alle ins en outs met hen gedeeld.

  Bijdragen aan ontwikkeling

  Bij KYBYS vinden we het altijd erg fijn om bij te kunnen dragen aan ontwikkeling van studenten. Vooral voor een opleiding die meerdere van onze collega’s hebben gevolgd en waarvan we ook met regelmaat stagiaires verwelkomen!

  Heb je nog vragen na het lezen van dit bericht? Voel je dan vrij om contact op te nemen met mij.

  Patrick Koot


  We verminderen de CO2-uitstoot van ons wagenpark

  Bij KYBYS zijn we bewust bezig met energiebesparing en het reduceren van de uitstoot van CO2. Daarvoor hebben we een CO2-reductiebeleid opgesteld en zijn we gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder niveau 3. De CO2-prestatieladder stimuleert bedrijven tot bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en de uitvoering van projecten. Het gaat dan met name om energiebesparing, het efficiënt gebruikmaken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Een groot deel van onze CO2-uitstoot komt voort uit ons wagenpark. Daarom treffen we maatregelen om onze CO2-uitstoot te verminderen.

  Maandelijks meten van bandenspanning

  Door met de juiste bandenspanning te rijden verbruik je minder brandstof, werk je direct aan een schonere lucht en bespaar je CO2-uitstoot. Al onze medewerkers meten maandelijks hun bandenspanning.

  Toolbox met tip om zuinig te rijden

  Door het aanpassen van je rijstijl kan je 5 tot 15% besparen op je brandstofverbruik doordat je rekening houdt met de mogelijkheden van de motor van de auto. Dit vermindert direct de uitstoot van CO2 en het heeft een positief effect op de luchtkwaliteit. Daarom delen we aan al onze leaserijders een toolbox met tips om zuinig te rijden.

  Stimuleren elektrisch rijden

  Wanneer er een nieuwe auto aangeschaft of geleased moet worden wordt er gekeken of elektrisch rijden mogelijk is. Op dit moment zitten we in een traject met onze leasemaatschappij Prolease om onze leasenorm aan te passen waarbij we onze medewerkers stimuleren (volledig) elektrisch te gaan rijden. Het afgelopen jaar hebben we 3 benzineauto’s vervangen voor volledig elektrische modellen én daarnaast extra laadpunten gecreëerd zodat medewerkers en bezoekers kunnen laden tijdens een bezoek aan KYBYS!

  Voor meer informatie neem contact op met mij.

  Simone de Jong