Goede controle op realisatie van tijdelijke woonunits

En dan is het zover: de realisatie van de tijdelijke woonunits en de inrichting van het terrein kan beginnen! Vanzelfsprekend is het belangrijk dat de aannemer de werkzaamheden uitvoert volgens de gemaakte afspraken. Om daar zeker van te zijn, worden uitvoeringsbegeleiders ingezet. Zij controleren of de werkzaamheden goed verlopen.

Eerder schreef KYBYS al artikelen over de opgave die Nederlandse gemeenten hebben voor de huisvesting van statushouders, de ruimtelijk-planologische scan, omgevingsmanagement en de technische voorbereiding. De laatste fase is de bouw van de woonunits en de inrichting van het terrein. De units plaatsen is vrij snel gebeurd, de inrichting kost een stuk meer tijd. Aanleg van nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en riolering, zorgen voor voldoende verlichting en parkeervoorzieningen: het moet allemaal in orde zijn voor de units daadwerkelijk bewoond kunnen worden. Maar ook de bestrating, aanleg van groen en bijvoorbeeld een speelvoorziening voor kinderen maken deel uit van de werkzaamheden.

Uitvoeringsbegeleiders zorgen ervoor dat alles volgens planning wordt uitgevoerd. Zij bewaken de kwaliteit van de werkzaamheden, de planning en de financiën. Ook voeren zij de eindcontrole uit samen met de opdrachtgever en de aannemer.

Eerder schreef KYBYS al artikelen over de opgave die Nederlandse gemeenten hebben voor de huisvesting van statushouders, de ruimtelijk-planologische scan, omgevingsmanagement en de technische voorbereiding. De laatste fase is de bouw van de woonunits en de inrichting van het terrein. De units plaatsen is vrij snel gebeurd, de inrichting kost een stuk meer tijd. Aanleg van nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en riolering, zorgen voor voldoende verlichting en parkeervoorzieningen: het moet allemaal in orde zijn voor de units daadwerkelijk bewoond kunnen worden. Maar ook de bestrating, aanleg van groen en bijvoorbeeld een speelvoorziening voor kinderen maken deel uit van de werkzaamheden.

Uitvoeringsbegeleiders zorgen ervoor dat alles volgens planning wordt uitgevoerd. Zij bewaken de kwaliteit van de werkzaamheden, de planning en de financiën. Ook voeren zij de eindcontrole uit samen met de opdrachtgever en de aannemer.

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op met mij.

Pascal van der Graaf


Biodiversiteit op de begraafplaats? Plant eens een bol!

In het weekend van 7 en 8 oktober vindt het bloembollenweekend plaats. Het is een nieuw initiatief van stichting Steenbreek waarmee de stichting mensen wil stimuleren bollen te planten. Een mooi moment voor gemeenten om hun inwoners te betrekken bij biodiversiteit. En een begraafplaats is daar een heel geschikte plek voor.

Steeds meer gemeenten kiezen voor een natuurlijke uitstraling van hun begraafplaats. Vaak staan op een begraafplaats al prachtige oude bomen, maar het planten van bloemen draagt pas echt bij aan de biodiversiteit op een begraafplaats. KYBYS merkt dat gemeenten regelmatig vragen om advies voor een nog groenere begraafplaats. Een (groen)beheerplan is daarvoor essentieel. Hiermee geven we inzicht in de onderhoudskosten, tijdsbesteding en kwaliteit. Ook vergelijken we de kosten van onderhoud in eigen beheer met de kosten voor uitbesteden én wat het kost om te kiezen voor een ander onderhoudsniveau.

Er zijn verschillende onderhoudsniveaus mogelijk, waarbij A+ het hoogst haalbare is. Een gemeente kan er juist ook voor kiezen om de natuur haar gang te laten gaan en voor een lager onderhoudsniveau te kiezen. Voor de biodiversiteit is dat een goede keus. Met meer bloemen en planten krijgt de begraafplaats een meer parkachtige uitstraling en nodigt deze uit om een bijvoorbeeld een wandeling te maken. Eerder schreven we al een blog over het zogenaamde begraafpark van de toekomst. Het bloembollenweekend is een mooie eerste stap in het verder vergroenen van de begraafplaats.

Steeds meer gemeenten kiezen voor een natuurlijke uitstraling van hun begraafplaats. Vaak staan op een begraafplaats al prachtige oude bomen, maar het planten van bloemen draagt pas echt bij aan de biodiversiteit op een begraafplaats. KYBYS merkt dat gemeenten regelmatig vragen om advies voor een nog groenere begraafplaats. Een (groen)beheerplan is daarvoor essentieel. Hiermee geven we inzicht in de onderhoudskosten, tijdsbesteding en kwaliteit. Ook vergelijken we de kosten van onderhoud in eigen beheer met de kosten voor uitbesteden én wat het kost om te kiezen voor een ander onderhoudsniveau.

Er zijn verschillende onderhoudsniveaus mogelijk, waarbij A+ het hoogst haalbare is. Een gemeente kan er juist ook voor kiezen om de natuur haar gang te laten gaan en voor een lager onderhoudsniveau te kiezen. Voor de biodiversiteit is dat een goede keus. Met meer bloemen en planten krijgt de begraafplaats een meer parkachtige uitstraling en nodigt deze uit om een bijvoorbeeld een wandeling te maken. Eerder schreven we al een blog over het zogenaamde begraafpark van de toekomst. Het bloembollenweekend is een mooie eerste stap in het verder vergroenen van de begraafplaats.

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op met mij!

Ralph Otten


Duurzaam materiaalgebruik bij tijdelijke huisvesting

Het plan is vastgesteld door de gemeenteraad, omwonenden zijn positief en vergunningen zijn geregeld: de tijdelijke huisvesting kan er komen. Dat is het moment waarop de technische voorbereiding gaat beginnen. Een ontwerp, bestek, kostenraming en uiteindelijk een aanbesteding. Deze week vertellen we je wat er allemaal komt kijken bij deze fase.

Eerder schreef KYBYS al artikelen over de opgave die Nederlandse gemeenten hebben voor de huisvesting van statushouders, de ruimtelijk-planologische scan en omgevingsmanagement. Nu is het tijd voor de technische voorbereiding. De keuzes daarbij wijken wezenlijk af van waar we vaak (onbewust) van uit gaan. Bij het ontwerpen van een woonwijk is een uitgangspunt dat materialen ruim 30 jaar mee moeten gaan. Als het gaat om een tijdelijke huisvestingslocatie is deze termijn veel korter. Dat heeft alles te maken met de tijdelijkheid van de bewoning, veelal 5 tot hooguit 15 jaar.

Kiezen voor materialen met een hoge levensduur die doorgaans duurder zijn is in die toepassing natuurlijk onzinnig, al is het natuurlijk wél belangrijk dat elementaire uitgangspunten zoals veiligheid geborgd zijn. Als ervaringsdeskundigen hierbij de tip om te kijken naar wat er al aanwezig is op het terrein óf welke materialen vrijkomen bij andere projecten in de buurt. Hergebruik  is niet alleen financieel voordelig maar ook nog eens duurzaam. In het ontwerp en het bestek moet dus rekening worden gehouden met de relatief korte termijn dat de woningen er staan. Dat heeft niet alleen invloed op de keuzes van bouw- en funderingsmaterialen maar ook op bijvoorbeeld te gebruiken hoeveelheden (zoals diktes) of het weglaten van bewerkingen. Een functionele inrichting staat dan voorop.

Zodra het ontwerp, bestek en bijbehorende financiële stukken klaar zijn, wordt een aannemer gecontracteerd die het plan realiseert. In een  volgend artikel gaan we in op de uitvoering en bijbehorende begeleiding.

Eerder schreef KYBYS al artikelen over de opgave die Nederlandse gemeenten hebben voor de huisvesting van statushouders, de ruimtelijk-planologische scan en omgevingsmanagement. Nu is het tijd voor de technische voorbereiding. De keuzes daarbij wijken wezenlijk af van waar we vaak (onbewust) van uit gaan. Bij het ontwerpen van een woonwijk is een uitgangspunt dat materialen ruim 30 jaar mee moeten gaan. Als het gaat om een tijdelijke huisvestingslocatie is deze termijn veel korter. Dat heeft alles te maken met de tijdelijkheid van de bewoning, veelal 5 tot hooguit 15 jaar.

Kiezen voor materialen met een hoge levensduur die doorgaans duurder zijn is in die toepassing natuurlijk onzinnig, al is het natuurlijk wél belangrijk dat elementaire uitgangspunten zoals veiligheid geborgd zijn. Als ervaringsdeskundigen hierbij de tip om te kijken naar wat er al aanwezig is op het terrein óf welke materialen vrijkomen bij andere projecten in de buurt. Hergebruik  is niet alleen financieel voordelig maar ook nog eens duurzaam. In het ontwerp en het bestek moet dus rekening worden gehouden met de relatief korte termijn dat de woningen er staan. Dat heeft niet alleen invloed op de keuzes van bouw- en funderingsmaterialen maar ook op bijvoorbeeld te gebruiken hoeveelheden (zoals diktes) of het weglaten van bewerkingen. Een functionele inrichting staat dan voorop.

Zodra het ontwerp, bestek en bijbehorende financiële stukken klaar zijn, wordt een aannemer gecontracteerd die het plan realiseert. In een  volgend artikel gaan we in op de uitvoering en bijbehorende begeleiding.

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op met mij!

Pascal van der Graaf


Omgevingsmanagement is essentieel bij tijdelijke huisvesting

De realisatie van een tijdelijke huisvestingslocatie roept vragen en niet zelden weerstand op bij omwonenden. Voorlichting, openheid en doorlopende communicatie helpen om eventuele onrust weg te nemen. Deze week vertellen we je wat er bij dit essentiële onderdeel van het proces, wat we ook wel omgevingsmanagement noemen, zoal komt kijken.

Eerder schreef KYBYS al een artikel over de opgave die Nederlandse gemeenten hebben voor de huisvesting van statushouders. Aansluitend schreven we op onze site over  de ruimtelijk-planologische scan. In dit derde artikel gaan we in op hoe communicatie bijdraagt aan begrip en rust, in jargon noemen we dat ook wel ‘het creëren van draagvlak’. ,,Door te luisteren naar vragen en bezwaren van bijvoorbeeld omwonenden, ontstaat er meer begrip”, legt projectleider Rob van Kasteren van KYBYS uit. ,,Onduidelijkheden zorgen voor onrust en onterechte aannames. Een heldere uitleg helpt deze weg te nemen.”

Bij elk project in de openbare ruimte is omgevingsmanagement essentieel, juist omdat het omwonenden direct raakt. Het is belangrijk de stakeholders goed in beeld te hebben en daar de manier van communiceren op aan te passen. Zijn er plannen voor de realisatie van een locatie voor tijdelijke huisvesting? Dan is het verstandig in een vroeg stadium omwonenden te informeren en met hen in gesprek te blijven gaan tijdens het gehele realisatietraject. Stakeholders blijven op de hoogte en dat voorkomt onzekerheid.

Tijdelijke huisvesting ligt politiek gevoelig. Een presentatie geven aan de gemeenteraad en in gaan op vragen, helpt in de uiteindelijke besluitvorming. Met een raadsinformatiebrief kun je  de raadsledentijdens de realisatie op de hoogte te houden, zodat zij betrokken blijven.

Volgende week vertellen we meer over de technische uitwerking en de aanbesteding. In ons laatste artikel gaan we in op de uitvoeringsbegeleiding.

Eerder schreef KYBYS al een artikel over de opgave die Nederlandse gemeenten hebben voor de huisvesting van statushouders. Aansluitend schreven we op onze site over  de ruimtelijk-planologische scan. In dit derde artikel gaan we in op hoe communicatie bijdraagt aan begrip en rust, in jargon noemen we dat ook wel ‘het creëren van draagvlak’. ,,Door te luisteren naar vragen en bezwaren van bijvoorbeeld omwonenden, ontstaat er meer begrip”, legt projectleider Rob van Kasteren van KYBYS uit. ,,Onduidelijkheden zorgen voor onrust en onterechte aannames. Een heldere uitleg helpt deze weg te nemen.”

Bij elk project in de openbare ruimte is omgevingsmanagement essentieel, juist omdat het omwonenden direct raakt. Het is belangrijk de stakeholders goed in beeld te hebben en daar de manier van communiceren op aan te passen. Zijn er plannen voor de realisatie van een locatie voor tijdelijke huisvesting? Dan is het verstandig in een vroeg stadium omwonenden te informeren en met hen in gesprek te blijven gaan tijdens het gehele realisatietraject. Stakeholders blijven op de hoogte en dat voorkomt onzekerheid.

Tijdelijke huisvesting ligt politiek gevoelig. Een presentatie geven aan de gemeenteraad en in gaan op vragen, helpt in de uiteindelijke besluitvorming. Met een raadsinformatiebrief kun je  de raadsledentijdens de realisatie op de hoogte te houden, zodat zij betrokken blijven.

Volgende week vertellen we meer over de technische uitwerking en de aanbesteding. In ons laatste artikel gaan we in op de uitvoeringsbegeleiding.

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op met mij!

Pascal van der Graaf


19e Nationale Grasdag: op naar 750 duurzame speeluren

Hoe kunnen we het aantal duurzame speeluren op gras verhogen? Deze vraag staat centraal tijdens de 19e Nationale Grasdag op 2 november. In stadion De Kuip in Rotterdam praten sportveldprofessionals met elkaar over een duurzamere inrichting en onderhoud van sportparken.

De beleving is dat duurzaamheid kostenverhogend werkt, maar klopt dat wel? Enkele sprekers gaan in op deze vraag en vertellen onder meer over de Sustainable Development Goals (SDG’s), het verduurzamen van de bemesting en het inbedden van duurzaamheidsambities in bestekken en aanbestedingen. Ook een bezoek aan het hoofdveld van De Kuip maakt deel uit van het programma.

De Nationale Grasdag is een initiatief van KYBYS, Limagrain Advanta, DCM, PLANN Ingenieurs, IPC Groene Ruimte en Bras Fijnaart. Meer informatie en aanmelden kan op www.nationalegrasdag.nl.

De beleving is dat duurzaamheid kostenverhogend werkt, maar klopt dat wel? Enkele sprekers gaan in op deze vraag en vertellen onder meer over de Sustainable Development Goals (SDG’s), het verduurzamen van de bemesting en het inbedden van duurzaamheidsambities in bestekken en aanbestedingen. Ook een bezoek aan het hoofdveld van De Kuip maakt deel uit van het programma.

De Nationale Grasdag is een initiatief van KYBYS, Limagrain Advanta, DCM, PLANN Ingenieurs, IPC Groene Ruimte en Bras Fijnaart. Meer informatie en aanmelden kan op www.nationalegrasdag.nl.

Wil je meer weten over de Nationale Grasdag? Neem dan gerust contact met mij op.

Joris van der Cammen


Tijdelijke huisvesting begint met een ruimtelijk-planologische scan

Bij het realiseren van een tijdelijke huisvestingslocatie komt veel kijken. Hoewel tijdelijke woonunits relatief snel te plaatsen zijn, zijn er flink wat zaken waar een gemeente rekening mee moet houden. Deze week vertellen we je over onze eerste stap bij een vraag van een gemeente over tijdelijke huisvesting: de ruimtelijk-planologische scan.

KYBYS schreef vorige week een artikel over de opgave die Nederlandse gemeenten hebben voor de huisvesting van statushouders. In meerdere berichten leggen we de komende weken uit hoe wij gemeenten helpen bij de opgave rondom tijdelijke huisvesting.

We beginnen met het verkennen van mogelijk geschikte locaties voor tijdelijke huisvesting. Samen met de gemeente stelt KYBYS criteria vast waaraan we de locaties toetsen. Denk aan eigendom en beschikbaarheid, afmetingen, de ruimtelijk-planologische situatie, bereikbaarheid, aanwezige nutsvoorzieningen, relevant beleid en ruimtelijke inpassing. Op basis van deze uitgebreide inventarisatie brengen we een rangorde aan in de locaties. Parallel aan deze verkenning moet afstemming plaatsvinden met de omgeving, het bevoegd gezag en overige stakeholders. Hier gaan we in een volgend artikel dieper op in.

 

 

KYBYS schreef vorige week een artikel over de opgave die Nederlandse gemeenten hebben voor de huisvesting van statushouders. In meerdere berichten leggen we de komende weken uit hoe wij gemeenten helpen bij de opgave rondom tijdelijke huisvesting.

We beginnen met het verkennen van mogelijk geschikte locaties voor tijdelijke huisvesting. Samen met de gemeente stelt KYBYS criteria vast waaraan we de locaties toetsen. Denk aan eigendom en beschikbaarheid, afmetingen, de ruimtelijk-planologische situatie, bereikbaarheid, aanwezige nutsvoorzieningen, relevant beleid en ruimtelijke inpassing. Op basis van deze uitgebreide inventarisatie brengen we een rangorde aan in de locaties. Parallel aan deze verkenning moet afstemming plaatsvinden met de omgeving, het bevoegd gezag en overige stakeholders. Hier gaan we in een volgend artikel dieper op in.

Onderzoeken en vergunningen

 

Onderzoeken en vergunningen

Rik Vernooij-Oostveen, consultant bij KYBYS, is gespecialiseerd in planologie en vergunningen. Hij brengt in kaart welke onderzoeken nodig zijn. Het kan bijvoorbeeld nuttig zijn om een parkeerdrukonderzoek te laten uitvoeren om te bekijken of parkeerplaatsen tijdelijk met minder capaciteit af kunnen. Bij een dergelijk onderzoek kijken we welke parkeerterreinen weinig of minder gebruikt worden en tijdelijk anders kunnen worden ingericht. Parkeerterreinen lenen zich namelijk goed voor het plaatsen van tijdelijke woonunits.

Ook maakt Rik inzichtelijk welke vergunningen nodig zijn voor de realisatie. Afhankelijk van de locatie kan dit, naast de altijd benodigde bouwvergunning, bijvoorbeeld gaan om een omgevingsvergunning voor het (tijdelijk) afwijken van het bestemmingsplan, een watervergunning en eventuele ontheffingen. ,,Om een juiste afweging te kunnen maken is het voor gemeenten van belang om eerst inzicht te krijgen in de ruimtelijk-planologische mogelijkheden en beperkingen van de potentiële locaties”, aldus Rik.

Volgende week vertellen we meer over de ondersteuning bij omgevingsmanagement. Gezien de (politieke) gevoeligheid is dat een essentieel onderdeel bij plannen voor tijdelijke huisvesting. Het vierde bericht gaat over de technische uitwerking en de aanbesteding. In ons laatste artikel gaan we in op de uitvoeringsbegeleiding.

 

 

Rik Vernooij-Oostveen, consultant bij KYBYS, is gespecialiseerd in planologie en vergunningen. Hij brengt in kaart welke onderzoeken nodig zijn. Het kan bijvoorbeeld nuttig zijn om een parkeerdrukonderzoek te laten uitvoeren om te bekijken of parkeerplaatsen tijdelijk met minder capaciteit af kunnen. Bij een dergelijk onderzoek kijken we welke parkeerterreinen weinig of minder gebruikt worden en tijdelijk anders kunnen worden ingericht. Parkeerterreinen lenen zich namelijk goed voor het plaatsen van tijdelijke woonunits.

Ook maakt Rik inzichtelijk welke vergunningen nodig zijn voor de realisatie. Afhankelijk van de locatie kan dit, naast de altijd benodigde bouwvergunning, bijvoorbeeld gaan om een omgevingsvergunning voor het (tijdelijk) afwijken van het bestemmingsplan, een watervergunning en eventuele ontheffingen. ,,Om een juiste afweging te kunnen maken is het voor gemeenten van belang om eerst inzicht te krijgen in de ruimtelijk-planologische mogelijkheden en beperkingen van de potentiële locaties”, aldus Rik.

Volgende week vertellen we meer over de ondersteuning bij omgevingsmanagement. Gezien de (politieke) gevoeligheid is dat een essentieel onderdeel bij plannen voor tijdelijke huisvesting. Het vierde bericht gaat over de technische uitwerking en de aanbesteding. In ons laatste artikel gaan we in op de uitvoeringsbegeleiding.

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen of kun je niet wachten om meer te weten over één van de genoemde onderwerpen? Neem dan gerust contact op met mij!

Pascal van der Graaf


Verhalen vanuit het veld deel 6

VERHALEN VANUIT HET VELD

Van secretaresse tot projectleider: alles kan bij KYBYS

Ruim elf jaar geleden kwam collega Merel van den Bosch binnen bij KYBYS. Als secretaresse en baliemedewerkster waren haar werkzaamheden heel afwisselend. Inmiddels is ze projectleider binnen het team begraafplaatsen en houdt ze zich onder meer bezig met natuurbegraven, herinrichting en toekomstvisies. In onze serie ‘Verhalen vanuit het veld’ vertelt Merel over haar loopbaan binnen KYBYS en haar bijzondere werkveld.

Je bent eigenlijk afgestudeerd in de richting marketing en communicatie, maar nu al een aantal jaar werkzaam als projectleider. Kun je meer vertellen over je loopbaan tot nu toe?
,,Na mijn studie werkte ik in Den Bosch bij een makelaar in bedrijfspanden. Dat was nog in de goede tijd waarin het niet op kon. Maar het economische tij keerde en dat had gevolgen voor deze branche. Ik switchte van baan, maar kreeg uit die functie niet genoeg voldoening. Inmiddels was ik moeder geworden en op en neer reizen naar Den Bosch beviel niet meer. Ik wilde graag in Boxtel – mijn woonplaats – werken en zag in de lokale krant een vacature voor een baan bij Adviesburo De Meent (inmiddels KYBYS). Het gesprek beviel van beide kanten prima en zo kwam ik bij KYBYS binnen als secretaresse en baliemedewerkster.”

Die functie heb je niet eens zo lang gehad, je werd al snel lid van de projectteams. Hoe is dat zo gekomen?
,,Ik merkte dat met name het baliewerk niet bij mij paste. De telefoon beantwoorden vond ik bijvoorbeeld echt niet leuk, ik haalde geen voldoening uit dit werk. Toen ik dat aankaartte bij de leidinggevende en aangaf dat ik liever mee wilde werken in projecten, was dat vrij snel geregeld. Ik ging deel uitmaken van het team projectuitwerking, dat was enorm leerzaam. Ik heb zeven jaar als begraafplaatsadviseur gewerkt. De toenmalige projectleider begraafplaatsen nam me de laatste twee jaar vaak mee op pad en stimuleerde me om mee te denken. Hij vroeg mijn advies, maakte me wegwijs en er kwamen steeds meer taken bij mij te liggen. Achteraf was dat heel bewust, want hij vertrok bij KYBYS en droeg mij voor als de nieuwe projectleider.”

Wauw, wat een mooie ontwikkelingen! Maar ook enorm spannend om uiteindelijk zelf de projecten te gaan leiden en acquisitiegesprekken te voeren.
,,Mijn eerste acquisitiegesprek vond ik echt doodeng, ik was bloednerveus. Dat project haalden we dan ook niet binnen. Na een paar keer leer je dat het vooral belangrijk is jezelf te blijven en je eigen draai aan zo’n gesprek te geven. Elke projectleider pakt dat anders aan, daar is geen keiharde handleiding voor. Het moet bij je passen. Toen ik mijn eerste opdracht binnenhaalde, is dat bij KYBYS gevierd met taart. Mooi om te merken dat collega’s met je meeleven en successen samen willen vieren.”

Het binnenhalen van opdrachten en contact onderhouden met opdrachtgevers zijn nu niet nieuw meer voor jou. Wat maakt jouw werk leuk en uitdagend?
,,Sommige opdrachtgevers ken ik al jaren, met hen heb ik echt een goed contact opgebouwd. Je merkt dat deze gemeenten je steeds weer weten te vinden. Ons vakgebied lijkt misschien beperkt maar het is heel breed. Urnentuinen, natuurbegraven, beleids- en harmonisatieplannen, locatieonderzoek of (her)inrichting: we doen echt alles op gebied van begraafplaatsen. Dat maakt het natuurlijk enorm afwisselend. Ik heb gemerkt dat het vooral belangrijk is om de vraag achter de vraag te doorgronden. Belt een gemeente met een vraag over realisatie van een strooiveld, dan is het mijn taak goed door te vragen. Waarom is een strooiveld nodig? Zijn er andere zaken die spelen? Hoe zit het met de capaciteit? Door de juiste vragen te stellen, kun je een gemeente beter helpen én rolt er vaak een bredere opdracht uit.”

Je hebt al veel mooie projecten mogen leiden. Welke springen er voor jou echt uit?
,,Een project waar ik echt trots op ben is de realisatie van een natuurbegraafplaats in Renkum. Door mee te denken en met de opdrachtgever de locatie te bezoeken, kwamen wij met suggesties om de begraafplaats nog beter te maken. Het is mooi als een gemeente dat advies ook overneemt en net zo enthousiast wordt als wij. Maar ook als een begraafplaatsadministratie niet goed op orde is en wij de chaos weten op te lossen, ben ik heel trots op het hele team.”

Elf jaar ben je inmiddels in dienst bij KYBYS. Wat maakt KYBYS voor jou een goede werkgever?
,,Allereerst de groep fijne collega’s die we hebben. Ik werk met bijna alle collega’s samen, de engineers, bestekschrijvers, commerciële binnendienst, adviseurs en projectleiders. Het is leuk om telkens in een andere samenstelling te werken aan projecten. Ook krijg je binnen KYBYS veel ruimte je te ontwikkelen en veel vrijheid je werk zelf in te delen. Als je je wensen uitspreekt, kan bijna alles. We werken allemaal hard, maar er is ook ruimte voor gezelligheid en leuke uitstapjes. Ik zit hier echt op m’n plek.”

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met mij op.

Merel van den Bosch

06 54 66 18 65
merel.vandenbosch@kybys.nl

KYBYS helpt bij het ontwikkelen van tijdelijke huisvestingslocaties

Alle gemeenten in Nederland moeten verplicht een aantal statushouders onderdak geven. Door de krapte op de woningmarkt kijken gemeenten hierbij vooral naar de mogelijkheden voor tijdelijke huisvestingslocaties. Deze zijn relatief snel te realiseren, maar er kleven ook uitdagingen aan. KYBYS adviseert gemeenten en ondersteunt bij de realisatie van een tijdelijke huisvestingslocatie.

Voor elke gemeente ligt er een flinke opgave. In totaal moet in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2023 onderdak worden gevonden voor 27.300 statushouders. Dit aantal wordt naar rato verdeeld over alle Nederlandse gemeenten. Tijdelijke huisvesting is daarvoor een goede optie, zeker omdat de woningbouw stagneert. Dat past ook binnen de doelstelling van het rijk, de provincies en de gemeenten om in de periode 2022-2024 in totaal 37.500 flexwoningen te realiseren.

KYBYS begeleidt gemeenten in de opgave voor tijdelijke huisvesting. We hebben eerder de gemeente Heemstede geholpen bij de realisatie van flexwoningen. KYBYS levert graag een bijdrage aan het oplossen van het probleem. De komende weken leggen we in meerdere berichten op onze website uit hoe wij kunnen helpen bij de opgave rond tijdelijke huisvesting.

 

 

Voor elke gemeente ligt er een flinke opgave. In totaal moet in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2023 onderdak worden gevonden voor 27.300 statushouders. Dit aantal wordt naar rato verdeeld over alle Nederlandse gemeenten. Tijdelijke huisvesting is daarvoor een goede optie, zeker omdat de woningbouw stagneert. Dat past ook binnen de doelstelling van het rijk, de provincies en de gemeenten om in de periode 2022-2024 in totaal 37.500 flexwoningen te realiseren.

KYBYS begeleidt gemeenten in de opgave voor tijdelijke huisvesting. We hebben eerder de gemeente Heemstede geholpen bij de realisatie van flexwoningen. KYBYS levert graag een bijdrage aan het oplossen van het probleem. De komende weken leggen we in meerdere berichten op onze website uit hoe wij kunnen helpen bij de opgave rond tijdelijke huisvesting.

Volgende week gaan we in op de planologische ondersteuning. Om een goed beeld te krijgen van mogelijk geschikte locaties voert KYBYS een ruimtelijk-planologische scan uit. We brengen in beeld welke vergunningen nodig zijn en kijken naar gevolgen vanuit overig beleid. In het bericht daarna vertellen we over omgevingsmanagement. Gezien de (politieke) gevoeligheid is dat een essentieel onderdeel bij plannen voor tijdelijke huisvesting. Samen met de afdeling communicatie van de gemeente maakt KYBYS een omgevingsscan. Ook analyseren we de gevoeligheden bij bijvoorbeeld inwoners en bedrijven en maken op basis hiervan een communicatieplan.

Het derde bericht gaat over de technische uitwerking en de aanbesteding. Op welke locatie tijdelijke huisvesting ook wordt gerealiseerd, aansluiten op riolering, water, elektra en inrichting van het terrein moeten altijd geregeld worden. Wij verzorgen de technische uitwerking en ondersteunen bij het vinden van een geschikte aannemer om de werkzaamheden uit te voeren. In ons laatste artikel gaan we in op de uitvoeringsbegeleiding. Onze ervaren directievoerders en toezichthouders zorgen in deze fase voor het bewaken van planning en kwaliteit en het begeleiden van de aannemer.

 

 

Volgende week gaan we in op de planologische ondersteuning. Om een goed beeld te krijgen van mogelijk geschikte locaties voert KYBYS een ruimtelijk-planologische scan uit. We brengen in beeld welke vergunningen nodig zijn en kijken naar gevolgen vanuit overig beleid. In het bericht daarna vertellen we over omgevingsmanagement. Gezien de (politieke) gevoeligheid is dat een essentieel onderdeel bij plannen voor tijdelijke huisvesting. Samen met de afdeling communicatie van de gemeente maakt KYBYS een omgevingsscan. Ook analyseren we de gevoeligheden bij bijvoorbeeld inwoners en bedrijven en maken op basis hiervan een communicatieplan.

Het derde bericht gaat over de technische uitwerking en de aanbesteding. Op welke locatie tijdelijke huisvesting ook wordt gerealiseerd, aansluiten op riolering, water, elektra en inrichting van het terrein moeten altijd geregeld worden. Wij verzorgen de technische uitwerking en ondersteunen bij het vinden van een geschikte aannemer om de werkzaamheden uit te voeren. In ons laatste artikel gaan we in op de uitvoeringsbegeleiding. Onze ervaren directievoerders en toezichthouders zorgen in deze fase voor het bewaken van planning en kwaliteit en het begeleiden van de aannemer.

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen of kun je niet wachten om meer te weten over één van de genoemde onderwerpen? Neem dan gerust contact op met mij!

Pascal van der Graaf


Verhalen vanuit het veld deel 5

VERHALEN VANUIT HET VELD

'Als specialist betrokken bij álle werkvelden'

Onze collega Rik Vernooij-Oostveen heeft binnen KYBYS een redelijk unieke positie. Als specialist ruimtelijke ordening en vergunningen wordt hij ingezet in projecten binnen al onze werkvelden: openbare ruimte, sport en begraafplaatsen. Al 22 jaar is Rik een vertrouwd gezicht binnen KYBYS en is hij van projectleider doorgestroomd naar inhoudelijk specialist/adviseur. Want dat is uiteindelijk waar zijn hart ligt.

Je bent een van onze vaste gezichten en als sinds 2001 werkzaam bij KYBYS. Je hebt veel verschillende dingen gedaan, kun je daar iets over vertellen?
,,In 2001 studeerde ik af aan de Hogeschool Utrecht in de richting Ruimtelijke Ordening en Planologie. Ik wilde graag werken bij een ingenieurs/adviesbureau en solliciteerde bij KYBYS (toen nog Adviesburo De Meent – red.). Ze hadden behoefte aan iemand met mijn profiel. Ook was KYBYS toen betrokken bij productontwikkeling van het concept drijvend wonen, waar ik me tijdens mijn afstuderen mee bezig had gehouden. We hadden toen een kleine vestiging in Vleuten, waar ik in de buurt woonde. In die periode heb ik veel gewerkt aan sport- en openbare ruimte projecten in nieuwbouwlocatie Leidsche Rijn. In 2003 stopte die vestiging en vanaf toen werkte ik vooral vanuit onze hoofdvestiging in Boxtel en gedeeltelijk thuis. Ook werk ik met regelmaat op de KNVB Campus in Zeist waar wij een van de innovatiepartners zijn.”

,,In de eerste jaren bij KYBYS deed ik echt van alles, waaronder tekenen in Autocad, maar ook kleinere projecten leiden. Het beleidsmatige deel van ruimtelijke projecten ligt mij echter beter en ik werd onderdeel van het team Grond & Water. Ik was verantwoordelijk voor met name het voorbereiden en begeleiden van vergunningstrajecten. Vanuit daar ben ik doorgegroeid naar specialist/adviseur op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en vergunningen en werk ik aan heel diverse projecten.”

22 jaar bij dezelfde werkgever, dat hoor je tegenwoordig niet vaak meer!
,,Dat is eigenlijk niet meer van deze tijd hè 😉? Maar ik heb binnen KYBYS altijd gevoeld me te kunnen ontwikkelen op de onderwerpen waar mijn kracht en interesse liggen. Door aan te geven waar je passie ligt en welke kant je op wilt, is er binnen KYBYS heel veel mogelijk. De schaalgrootte – niet te groot en niet te klein – past goed bij mij. Er heerst een open en gezellige sfeer, je krijgt veel vrijheid én er is alle ruimte voor een goede balans tussen werk en privé. Dat ik vraagbaak ben binnen mijn vakgebied en in alle werkvelden werkzaam ben, betekent dat het werk heel afwisselend en daardoor leuk blijft.”

Doordat je binnen alle werkvelden wordt ingezet, is jouw functie heel afwisselend. Wat komt er allemaal kijken bij het werk als specialist?
,,Ik ben binnen KYBYS echt de vraagbaak als het gaat om ruimtelijke ordening, milieu en vergunningen. Van een quickscan tot het voorbereiden van vergunningaanvragen bij concrete ontwikkelingen en uitvoeren van vergunningenmanagement, het komt allemaal voorbij. Uiteraard weet ik niet alles, dus heb ik ook een schil aan externe adviseurs waarmee ik regelmatig contact heb. Ik coördineer vaak de diverse onderzoeken binnen projecten, zoals licht- en geluidhinder, archeologie, flora- en fauna en stikstofdepositie. Ik verzorg daarnaast (ruimtelijke) onderbouwingen bij de aanvragen en RO-procedures, en stem het project en de in te dienen stukken af met het bevoegd gezag. Ook ben ik vaak betrokken bij locatie- en haalbaarheidsonderzoeken. Ik word vanuit mijn specialisme binnen de hele organisatie betrokken en werk dus met de meeste van mijn collega’s regelmatig samen.”

In 22 jaar heb je aan veel projecten meegewerkt. Welke springen er voor jou écht uit?
,,Van natuurprojecten word ik vaak extra enthousiast. Ik kijk met plezier terug op de ondersteuning van diverse natuurorganisaties zoals Staatsbosbeheer en het Goois Natuurreservaat. Voor laatstgenoemde ben ik momenteel nog steeds betrokken bij een aantal projecten omtrent natuurherstel, een leuke club en interessante materie. Een mooi groter project dat me bij is gebleven is onder andere de planvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding van de Haarrijnseplas bij Leidsche Rijn, waar ik het vergunningenmanagement en de monitoring mocht begeleiden. Ook ben ik betrokken geweest bij de procedurele voorbereiding van een aantal projecten voor Evides Waterbedrijf, ten behoeve van verbetering van de waterkwaliteit in een van de spaarbekkens en de ontwikkeling van een nieuw innamepompstation, beiden in Natura 2000 gebied De Biesbosch. Met name de procedures van de milieueffectrapportages, met al het bijkomende alternatieven- en effectenonderzoek, waren erg intensief en interessant.”

,,Ook bij sportprojecten ben ik vaak betrokken. Een recent mooi integraal sportproject om te noemen is dat van fusievereniging EGS ’20 in Escharen. Maar bijvoorbeeld ook een project voor de gemeente Amsterdam was leuk en leerzaam. De gemeente wilde inzicht in benodigde vergunningen/onderzoeken en ruimtelijk-planologische kaders voor diverse ontwikkelingen in het Amsterdamse Bos. Hiervoor heb ik een overzichtelijke quickscan opgesteld.”

Heb je als ‘oudgediende’ binnen KYBYS nog tips voor net startende collega’s?
,,Blijf werken aan je eigen ontwikkeling en spreek uit welke richting je graag opgaat. Door je ambities en wensen te delen, kunnen collega’s en leidinggevenden je helpen dit ook te bereiken. Denk ook goed na (en voel) welke rol je hierbij het beste past: word je enthousiast van het leiden en managen van projecten, of wil je juist binnen de projecten als inhoudelijk specialist en adviseur fungeren?”

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met mij op.

Rik Vernooij-Oostveen

06 25 09 82 70
rik.vernooij@kybys.nl

Verhalen vanuit het veld deel 4

VERHALEN VANUIT HET VELD

In ons werk ben je nooit uitgeleerd

Van toezichthouder naar project- en vestigingsmanager. Dat is het carrièrepad van collega Pascal van der Graaf. Sinds zijn afstuderen in 2007 heeft hij volop ervaring opgedaan in de civiele techniek en sinds 5 jaar is hij manager van onze vestiging in Alphen aan den Rijn. In onze serie ‘Verhalen vanuit het veld’ vertelt Pascal over zijn werkervaring, mooie projecten en geeft hij tips aan starters en collega’s op de (technische) arbeidsmarkt.

Je bent in 2007 afgestudeerd en hebt flinke stappen gezet in je werkzame leven. Kun je ons eens meenemen in de afgelopen 16 jaar?
,,Na mijn studie kon ik kiezen uit meerdere banen: bij aannemers of ingenieursbureaus. Ik koos dat laatste omdat ik daar meteen ingezet zou worden als toezichthouder bij een multidisciplinaire provinciale reconstructie waarbij alle aspecten van het vakgebied samen kwamen. Daar heb ik enorm veel van geleerd. Ik heb er negen jaar gewerkt en in die tijd echt mijn skills in civiele techniek kunnen ontwikkelen en verdiepen. Eerst als toezichthouder en uiteindelijk ben ik doorgegroeid naar directievoerder in met name complexe en omvangrijke projecten. Ik wilde graag meer projectleiding gaan doen en besloot uit te gaan kijken naar een nieuwe uitdaging.”

In 2016 maakte je de overstap naar KYBYS. En dat terwijl er op dat moment eigenlijk helemaal geen passende vacature voor je was…
,,Een detacheringsbureau koppelde mij aan KYBYS, maar KYBYS zocht een EMVI-schrijver en daar lagen mijn ambitie en kracht totaal niet. Tijdens het gesprek was er wél een goede klik. Daarop zijn KYBYS en ik gaan kijken waar mijn wensen lagen en wat KYBYS daarin kon betekenen. Dat is wel tekenend voor hoe wij werken, we kijken naar de talenten en kracht van mensen. Een klik is belangrijk, net als het uitspreken van verwachtingen. Geef aan wat je ambities zijn en waar je naartoe wilt, dan is er bij KYBYS heel veel mogelijk.”

Dat er veel mogelijk is, heb jij zeker ook ervaren. Want in 2017 werd je vestigingsmanager van KYBYS in Alphen aan de Rijn. Een mooie stap na een jaar!
,,KYBYS had al een vestiging in het westen van het land, maar er was een nieuwe manager nodig. Ik wilde dat graag doen en heb die kans gekregen. Mijn doel was dat KYBYS meer naamsbekendheid zou krijgen in de westelijke regio. Dat kost natuurlijk tijd, maar het is wel gelukt. Er zijn inmiddels meerdere gemeenten waar we echt een goede relatie mee op hebben gebouwd en waar we vaak projecten voor uitvoeren. Ik merk dat het vooral wordt gewaardeerd dat we open zijn, onze afspraken nakomen, goed communiceren en hoge kwaliteit leveren. Dat geeft vertrouwen.”

Binnen KYBYS houd je je als projectmanager bezig met al onze werkvelden (sport, begraafplaatsen en openbare ruimte) én je vertegenwoordigt intern ons werkveld openbare ruimte in het MT. Dat klinkt als een omvangrijke maar ook uitdagende job! Zijn er projecten waar je extra trots op bent?
,,Aan afwisseling heb ik inderdaad geen gebrek, gelukkig maar! Ik heb voor KYBYS al veel mooie projecten mogen begeleiden. Een hoogtepunt was de herinrichting van sportpark SJC in Noordwijk, we zijn daar betrokken geweest vanaf de eerste inpassingsmodellen tot en met de uitvoeringsbegeleiding. Ook de aanleg van het nieuwe trainingscomplex 1908 voor het eerste elftal van Feyenoord was een mooi project. Ik vervulde daarin de rol van contractmanager en zorgde voor de afstemming tussen alle betrokken partijen. Binnen de civiele projecten is er zo enorm veel afwisseling. Daarin vind ik het vooral prettig als er een langdurige en duurzame relatie is met een gemeente.”

Als vestigingsmanager heb je ook de leiding over een aantal jongere collega’s. Wat wil je hen graag leren en meegeven?
,,Luister naar ervaren mensen en neem hun kennis mee. Dat hoeven niet alleen je directe collega’s te zijn, ook externe partijen hebben kennis die je mogelijk verder kan helpen. Ontdek waar je eigen kracht ligt en ontwikkel dit verder. Je kunt niet altijd alles en dat is ook niet erg, iedereen heeft eigen talenten. Blijf leren, want je bent nooit uitgeleerd. Ik leer nog dagelijks bij op allerlei gebieden en dat maakt ons werkgebied juist zo leuk. Maar misschien wel de belangrijkste tip: spreek je verwachtingen en wensen uit, dan kom je uiteindelijk het verst.”

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met mij op.

Pascal van der Graaf

06 20 77 91 44
pascal.vandergraaf@kybys.nl