De vraag die ons gesteld werd vanuit gemeente Roosendaal

De gemeente Roosendaal herontwerpt de Kortendijksestraat en heeft KYBYS ingeschakeld om het project voor te bereiden. De woonstraat krijgt een nieuwe, eigentijdse en toekomstbestendige uitstraling.

De uitdaging was om deze transformatie te laten aansluiten bij het ‘Roosendaal Natuurstad’ beleid en tegelijkertijd te voldoen aan de behoeften van de bewoners, zoals voldoende parkeerruimte.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak / Onze oplossing

Kortendijksestraat herontworpen: Innovatieve klimaatadaptatie en bewonersgerichte planning

Na een grondige analyse van de bestaande situatie hebben we in een notitie de beleidsmatige en technische uitgangspunten voor het ontwerp vastgelegd. Ook hebben we een klimaatscan uitgevoerd waarin we risico’s en kansen voor klimaatadaptatie in beeld gebracht hebben. Hieruit kwam naar voren dat er met name risico is op verdroging en hittestress. Daarom hebben we in het ontwerp gekozen voor berging en infiltratie van regenwater in de wegfundering en zoveel mogelijk groen in de straat, met bomen en plantvakken.

Met de ontwerpnotitie als basis hebben we vervolgens het voorontwerp opgesteld en tijdens de inloopavond besproken met de bewoners aan de hand van een presentatietekening en visualisaties. De inbreng en vragen van de bewoners zijn beoordeeld en voor zover mogelijk zijn wensen verwerkt in het ontwerp. Per fase hebben we een kostenraming opgesteld, zodat de gemeente de verwachte kosten kon toetsen aan het budget. Het definitief ontwerp werken we uit in een RAW-bestek dat aanbesteedt gaat worden.

In het ontwerp is gekozen voor de inrichting als fietsstraat met éénrichtingsverkeer voor auto’s. Dit bevordert de verkeersveiligheid en geeft prioriteit aan fietsers. Door het éénrichtingsverkeer wordt parkeeroverlast van nabijgelegen voorzieningen voorkomen.

Onze werkzaamheden
- Landmeetkundige inmeting
- Inventarisatie en analyse bestaande situatie
- Ontwerpnotitie
- Klimaatscan
- Presentatietekening en visualisaties
- Verlichtingsplan
- Afstemming nuts
- Ontwerp
- RAW-bestek
- Aanbesteding
- Kostenramingen

Het resultaat

Onze inspanningen hebben geresulteerd in een doordacht herinrichtingsplan dat voldoet aan zowel de technische eisen als de esthetische en beleidsmatige richtlijnen.

De bewoners hebben actief deelgenomen aan het proces en hun input geleverd tijdens de bewonersbijeenkomst. Het definitieve ontwerp voor de Kortendijksestraat is niet alleen functioneel en duurzaam, maar draagt ook bij aan de groene en leefbare omgeving van Roosendaal. Met het opgestelde bestek en de aanbesteding zorgen we voor een geschikte aannemer die de kwaliteit van de herinrichting waarborgt.

400meter

Lengte van woonstraat

Klimaat adaptieve maatregelingen

Feit

Burgerparticipatie;

Feit

Inrichting als fietsstraat

Feit

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Rob van Kasteren