De vraag die ons gesteld werd vanuit gemeente Hof van Twente

De gemeente Hof van Twente heeft behoefte aan een plan voor de ruimingsvoorbereiding van graven in Vak E van de gemeentelijke begraafplaats in Markelo. De beschikbare ruimte begon beperkt te worden, ondanks eerdere ruimingen. Het vooruitzicht is dat de capaciteit binnen zes jaar volledig bereikt zal zijn op de begraafplaats.

Johan Vruwink, wijkregisseur en beheerder van de vier algemene begraafplaatsen zegt: “De keuze om te ruimen is ontstaan uit noodzaak. De algemene begraafplaats in Markelo is al meerdere keren geruimd, maar de ruimte begint nu vol te raken. Het is van belang dat graven die geruimd kunnen worden inzichtelijk worden gemaakt.” De gemeente heeft KYBYS gevraagd een rapport op te stellen voor de ruimingsvoorbereiding om de toekomstbestendigheid van de begraafplaats te waarborgen.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak / Onze oplossing

Het zorgvuldig en juridisch correct uitvoeren van het project

KYBYS is begonnen met een startoverleg waarin samen met de gemeente de aandachtspunten en bekende knelpunten werden besproken. Dit overleg vormde de basis voor het opstellen van het gedetailleerde stappenplan, waarin de te doorlopen stappen bij het ruimen van graven overzichtelijk en praktisch uitvoerbaar zijn beschreven. Dit stappenplan omvat de technische en administratieve voorbereidingen, evenals de communicatie naar de rechthebbenden.

De uitdaging

Johan had één wens: het zorgvuldig en juridisch correct uitvoeren van het project. Een van de grootste uitdagingen was namelijk het juridisch proces dat doorlopen moet worden. Hij benadrukte: "De graven zijn van onbepaalde tijd en mogen dus niet zomaar geruimd worden. Voorafgaand aan een ruiming van een dergelijk graf dient er een juridisch proces doorlopen te worden." Om problemen met onterechte ruimingen te voorkomen, worden eventuele rechthebbenden benaderd door borden te plaatsen rondom het veld. Bovendien zijn er berichten gepubliceerd in de krant en lokale media. De rechthebbenden krijgen 1,5 jaar de tijd om zich te melden, na deze periode zullen de graven geruimd worden wanneer er geen reactie is gekomen van de eventuele nabestaanden. Momenteel zit de gemeente middenin de periode van communicatie met de rechthebbenden en nabestaanden.

Het resultaat

Na de besprekingen met de gemeente over het rapport is het opgestelde stappenplan definitief gemaakt. Het stappenplan heeft de gemeente Hof van Twente voorzien van een heldere en gedetailleerde leidraad voor de ruimingsvoorbereiding. KYBYS zorgde ervoor dat alle stappen inzichtelijk werden gemaakt en zorgvuldig werden uitgevoerd. “Het rapport van KYBYS biedt een leidraad van kop tot staart met een juridische afdekking en dient als basis voor de ruiming.” aldus Johan Vruwink.

De opdrachtgever aan het woord

“KYBYS zat op dezelfde golflengte als de gemeente, waardoor er wederzijds begrip was voor de werkzaamheden. De samenwerking verliep goed met een duidelijke afstemming over de inhoud van het rapport.”

 

– Johan Vruwink, wijkregisseur en beheerder van de gemeentelijke begraafplaatsen, Gemeente Hof van Twente.

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Ralph Otten