De vraag die ons gesteld werd vanuit de gemeente Amsterdam

Het cluster Sociaal/Sport en Bos (afdeling Amsterdamse Bos) van de gemeente Amsterdam wilde meer inzicht in de ruimtelijk-planologische kaders en benodigde vergunningen voor een aantal gewenste ontwikkelingen in het Amsterdamse Bos.

Het ging daarbij om de renovatie van Grote en Kleine Kinderbad, inrichting van de oeverzone bij zwemsteiger Amsterdecks en inrichting van het Radaropslagterrein. Ook wilde de afdeling meer inzicht in regelgeving en benodigde procedures voor het aanleggen van kabels en leidingtracés in het Amsterdamse Bos.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak

Onze RO- en vergunningenscan geeft meer inzicht

De vraag paste perfect bij KYBYS. In ons team hebben wij een adviseur met uitgebreide kennis over ruimtelijke ordening en vergunningen. Met onze RO- en vergunningenscan heeft collega Rik Vernooij-Oostveen per ontwikkeling aangegeven op basis van welke criteria een vergunning of procedure nodig wordt geacht én welke zaken nog onderzocht moeten worden.

We hebben aangegeven wat de gemiddelde proceduretermijn is en wie het bevoegd gezag is voor het afgeven van een vergunning.

Voor de kabels en leidingen is eenzelfde proces doorlopen. Daarnaast hebben we de geldende uitgangspunten en randvoorwaarden in beeld gebracht die gelden bij de aanleg van deze voorzieningen.

Het resultaat

Een overzichtelijke notitie van de ruimtelijk-planologische situatie

De gemeente heeft inzichtelijk welke procedures en vergunningen nodig zijn én welke onderzoeken daarbij mogelijk nodig zijn.

De opdrachtgever aan het woord

“De gemeente is zeer tevreden over de quickscan. Hierdoor heeft zij een helder inzicht in de ruimtelijk-planologische mogelijkheden en de benodigde vergunningen. De quickscan biedt daarmee een bruikbaar kader voor de verdere voorbereiding van de ontwikkelingen.”

Jan-Peter van der Zee, teammanager Strategie en Ontwikkeling

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Pascal van der Graaf

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.    

Pascal van der Graaf