De vraag die ons gesteld werd vanuit de gemeente Borsele

De gemeente Borsele telt 22.847 inwoners. Als het gaat om het aantal voetbal- en tennisaccommodaties per 10.000 inwoners scoort Borsele erg hoog vergeleken met andere gemeenten. Steeds meer verenigingen werken samen, ook is het georganiseerd sporten in de openbare ruimte flink toegenomen.

Hierdoor zijn de ledenaantallen van verenigingen gedaald en dat heeft gevolgen voor het gebruik van de buitensportaccommodaties. KYBYS werd gevraagd inzicht te geven in de huidige en toekomstige capaciteitsbehoefte voor alle buitensporten om zo de accommodaties binnen de gemeente zo efficiënt mogelijk in te richten.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak

Samen met verenigingen aan de slag

Een goed onderzoek begint met een startbijeenkomst. Hierin hebben we de opdracht, proces en benodigde gegevens besproken met de verenigingen en ook daarna zijn er diverse contactmomenten geweest. Het contact met de verenigingen stond gedurende het gehele project centraal.

De startbijeenkomst en gesprekken waren nodig om gegevens over onder meer ledenaantallen, teams en trainings- en wedstrijduren te krijgen. Deze data hebben we geanalyseerd waardoor we inzage kregen in de huidige en toekomstige capaciteitsbehoefte. Hoewel het onderzoek zich richtte op de tennis- en voetbalverenigingen, hebben we ook andere clubs betrokken.

We hebben interviews gehouden met de hondensportvereniging, scouting en handboogvereniging. In onze uiteindelijke rapportage hebben we aangegeven wat de verwachte capaciteitsbehoefte is in 2032. Onze bevindingen hebben we gepresenteerd aan het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en aan de diverse sportverenigingen.

Het resultaat

Inzicht in de capaciteitsbehoefte

Met onze rapportage heeft de gemeente inzicht in de behoefte en capaciteit van de buitensportaccommodaties. Hier kan het beleid op worden aangepast zodat vraag en aanbod in balans komen.

15

Kernen

22.847

Inwoners

25

Voetbalvelden

25

Tennisbanen

De opdrachtgever aan het woord

“KYBYS verzorgde voor ons diverse presentaties; dat deden ze prima. Bovendien konden zij door hun ruime kennis en ervaring de gestelde vragen goed en duidelijk beantwoorden.”

Joyce Buijze, beleidsmedewerker sport en bewegen, gemeente Borsele

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Bas van Haren

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.   

Bas van Haren