De vraag die ons gesteld werd vanuit de gemeente Helmond

De gemeente Helmond wilde 2 SBR-ingestrooide kunstgras voetbalvelden renoveren. De velden kregen een nieuwe toplaag met alternatieve infill.

KYBYS was verantwoordelijk voor de advisering over de nieuwe infill en de technische voorbereiding van de werkzaamheden.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak

Duurzamere infill voor de velden

Bij een dergelijke renovatie starten we altijd met een inventarisatie. Bij de twee voetbalverenigingen hebben we het veld, de veldinrichting, de hekwerken en verharding bekeken om inzicht te krijgen in de huidige situatie.
Ook zijn sporttechnische en milieuhygiënische onderzoeken uitgevoerd, met name om mogelijke schade aan de bermen door de SBR-infill in kaart te brengen.

Samen met de gemeente hebben we gesproken over de verschillende duurzamere infill-mogelijkheden. De keus is uiteindelijk gevallen op een kurk-infill. Aansluitend heeft KYBYS het RAW-bestek, bijbehorende tekeningen en de directiebegroting opgesteld. Daarnaast hebben we de gemeente ontzorgd in het aanbestedingstraject door de nota van inlichtingen en de uiteindelijke gunning te verzorgen.

Het resultaat

Twee voetbalvelden die voldoen aan de huidige eisen

De velden zijn toekomstbestendig en duurzaam.

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Stefan Rozema

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.   

Stefan Rozema