De vraag die ons gesteld werd vanuit de gemeente Heemstede

De toplaag van waterveld 1 bij MHC Alliance was aan vervanging toe. Nadat KYBYS eerder al de technische voorbereiding uitvoerde, heeft de gemeente Heemstede ons ook gevraagd de directievoering op te pakken en toezicht te houden tijdens de werkzaamheden.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak

De gemeente Heemstede en de hockeyvereniging wilden graag advies van KYBYS om een goede keuze te maken voor waterveld of een semi-waterveld. We hebben de twee mogelijkheden onderzocht en uiteindelijk koos de gemeente voor een waterveld.

In de technische voorbereiding heeft KYBYS gezorgd voor een RAW-bestek inclusief bijlagen, inrichtings- en opruimtekeningen, directiebegroting en een advies over een onderhoudscontract. Ook de aanbesteding is door KYBYS begeleid. Uiteindelijk is een aannemer geselecteerd op basis van een objectief proces.

Tijdens de uitvoeringsfase hebben wij de gemeente Heemstede ontzorgd door de directievoering en toezichthouden uit te voeren. We hielden in de gaten dat de aannemer verplichtingen nakwam en bewaakten de planning en de kwaliteit van de werkzaamheden. De wensen en eisen van zowel gemeente als vereniging waren hierin leidend.

Het resultaat

Een waterveld geschikt voor de toekomst

De toplaag van waterveld 1 bij MHC Alliance is gerenoveerd conform de wensen van gemeente en vereniging.

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Pascal van der Graaf

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.   

Pascal van der Graaf