De vraag die ons gesteld werd vanuit de gemeente Nijmegen

De gemeente Nijmegen heeft in de Nota Buitensportaccommodatiebeleid 2018-2022 opgenomen dat het van belang is meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor groei van buitensportvoorzieningen aan de zuidoost zijde van de stad. Drie aan de d’Almarasweg gelegen sportverenigingen en het Radboud Sportcentrum (RSC) zijn door de gemeente betrokken in het onderzoek.

De verenigingen en het RSC kennen elk eigen uitdagingen. Middels het onderzoek van KYBYS wordt duidelijk wat de uitdagingen en knelpunten zijn,  welke kansen er zijn om in de ambitie en groei van stakeholders te voorzien en hoe de accommodaties aan en rondom de d’Almarasweg multifunctioneel ingezet kunnen worden.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak

Gesprekken en berekening als basis

Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie, zijn we gestart met het voeren van gesprekken met de vier stakeholders: korfbalvereniging Noviomagum, hockeyvereniging NMHC Nijmegen, voetbalvereniging Kolping-Dynamo en het Radboud Sportcentrum. We spraken met hen over de ruimtelijke behoefte en wensen, de financiële situatie, mogelijkheden voor samenwerking en multifunctioneel gebruik en de verwachte ontwikkeling van het aantal gebruikers van de accommodaties.

Daarnaast hebben we per stakeholder een berekening van de capaciteitsbehoefte gemaakt en is een ruimtelijk-planologische scan uitgevoerd om (on)mogelijkheden voor uitbreiding van de verschillende complexen te verkennen.
Alle bevindingen vanuit gesprekken en berekeningen zijn verwerkt in een bondige rapportage. Hierin zijn denkrichtingen en adviezen opgenomen om de huidige knelpunten te kunnen oplossen. Tevens is advies gegeven over het proces om te komen tot realisatie.

Het resultaat

Een helder beeld van de (on) mogelijkheden voor samenwerking van buitensportvoorzieningen

Wij benaderen het vraagstuk rond de D’Almarasweg namelijk als een vraagstuk over (her)verdeling in plaats van capaciteit. De gemeente kan op basis van onze bevindingen en (proces)adviezen aan de slag met het vervolg.

De opdrachtgever aan het woord

“Door de opgeleverde rapportage van KYBYS hebben wij als gemeente inzicht gekregen in gevraagde onderdelen. Met de eerste aanzet aan adviezen omtrent mogelijke oplossingsrichtingen kunnen wij verder aan de slag om deze data om te zetten naar een (door de stakeholders gedragen) aanpak. De samenwerking met KYBYS was prettig en tegelijkertijd zeer constructief.”

Wesley Deenen, beleidsadviseur sport, gemeente Nijmegen

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Bas van Haren

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.   

Bas van Haren