De vraag die ons gesteld werd vanuit gemeente Helmond

De gemeente Helmond heeft besloten om twee kunstgras voetbalvelden (oorspronkelijk 1,5 velden) te vernieuwen, die momenteel in gebruik zijn bij voetbalvereniging SV Stiphout Vooruit.

De gemeente heeft de wens geuit om de velden te voorzien van een nieuwe opbouw en toplaag met een alternatieve infill, hoogstwaarschijnlijk kurk. KYBYS is gevraagd om een offerte op te stellen voor het adviseren en de technische voorbereiding van deze werkzaamheden.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak / Onze oplossing

Strakke deadlines, gestructureerde excellente uitvoering - een kunstgrasrenovatie meesterwerk in Helmond

De uitdaging voor dit project was de krappe voorbereidingstijd. De opdrachtverstrekking hebben we eind juni 2023 ontvangen en eind juli moest er een bestek en tekeningen liggen. Ook de diverse onderzoeken moesten voor die tijd gedaan zijn.

Bij KYBYS hanteerden we een gestructureerde projectaanpak verdeeld over verschillende fasen:

In de technische voorbereiding namen we de leiding bij het gereedmaken van contractdocumenten voor de aanbesteding. Hierbij hielden we rekening met het behoud van de bestaande sporttechnische laag en de vereiste gemeentelijke vergunningaanvragen. Onze werkzaamheden in deze fase omvattenten het organiseren van het startoverleg, uitvoeren van inventarisatie, milieu- en sporttechnische onderzoeken, opstellen van het Programma van Eisen, creëren van het RAW-bestek en het opstellen van de directiebegroting.

In de fase van de aanbesteding boden we ondersteuning aan de gemeente bij de selectie van een geschikte aannemer. We stonden paraat om technische vragen in de Nota van Inlichtingen te beantwoorden en om een gunningsadvies op te stellen waarbij we de laagste prijs als uitgangspunt namen. De gemeente heeft hierbij gekozen voor enkel het in concept beantwoorden van de (technische) vragen voor de nota.
Voor de uitvoeringsfase verwachtten we dat de gemeente de leiding nam bij de begeleiding van de werkzaamheden. Desondanks boden we twee opties voor ondersteuning. Optie 1 behelsde het faciliteren van het startoverleg voor de uitvoering en het overdragen van cruciale kennis aan de aannemer. Optie 2 betrof directie en toezicht, waarbij we konden assisteren. Uiteindelijk heeft de gemeente toch zelf gekozen voor het begeleiden van de uitvoering.

Het resultaat

Allereerst is er een volledig RAW-bestek opgesteld, inclusief bijlagen en bestekstekeningen die dienen als contractstukken voor de aanbesteding.

Daarnaast is er een gedetailleerde directiebegroting opgesteld, welke werd gebruikt voor het controleren van de inschrijvingen gedurende het aanbestedingsproces. Bovendien heeft KYBYS een aannemer geselecteerd via een objectief en transparant aanbestedingsproces. Ze ontstond er op korte termijn een contractstuk wat gereed was voor aanbesteding.

Door strakke planning kregen we in minder dan 5 weken een bestek met tekeningen inclusief het uitvoeren van alle sporttechnische en milieu hygiënische onderzoeken gereed

Feit

De projectleider aan het woord

“Een goede gedetailleerde planning, zorgt voor een snel en professioneel eindresultaat.”

Stefan Rozema, projectleider

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Stefan Rozema