De vraag die ons gesteld werd vanuit fusievereniging EGS'20

De voetbalverenigingen Estria, GVV’57 en SCV’58 hadden de intentie te gaan fuseren. Ze hadden het idee om een bestaand sportpark opnieuw in te richten tot een toekomstbestendig sportpark voor de fusievereniging EGS’20.

KYBYS werd gevraagd om ondersteuning te bieden bij het herinrichten tot een toekomstbestendig sportcomplex. KYBYS heeft vanaf de start tot en met de oplevering de fusievereniging EGS’20 ondersteund en ontzorgd.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak

Van inventarisatie tot bouwteam

Elk project begint met het bepalen van de wensen en eisen. We hebben hierover gesproken met verschillende stakeholders én een risico-inventarisatie gemaakt. De uitkomsten van de inventarisatie van het oorspronkelijke sportpark, de verschillende onderzoeken en gesprekken met de stakeholders zijn in het PvE opgenomen.

Op basis van het programma van eisen hebben we een voorlopig ontwerp gemaakt waarbij de nadruk lag op de detailuitwerking van de velden en de bijbehorende inrichtingselementen. Om EGS’20 inzicht te geven in de kosten van de herinrichting stelden we een kostenraming en een faseringsplan op. Voor de herinrichting van het sportcomplex waren meerdere vergunningen nodig. KYBYS heeft het volledige vergunningsmanagement op zich genomen.

We hebben alle benodigde documenten opgesteld voor de aanbesteding om te komen tot een bouwteam. In deze fase hebben we de aanbestedingsprocedure doorlopen en zijn gekomen tot een goed aanbestedingsresultaat.

Na het verstekken van de uiteindelijke opdracht heeft KYBYS fusievereniging EGS’20 tijdens de werkzaamheden bijgestaan in het bouwteam. Hierbij hebben we de engineering op ons genomen.

Het resultaat

Een toekomstbestendig sportpark

De sportaccommodatie voldoet aan de wensen en eisen van fusievereniging EGS’20.

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Joris van der Cammen

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.    

Joris van der Cammen