De vraag die ons gesteld werd vanuit de gemeente Uithoorn

In de beleidsnota ‘Sport verenigt 2021-2028’ beschrijft gemeente Uithoorn welke ambities er zijn om sport en bewegen voor alle inwoners toegankelijk te maken. Om de regisserende en faciliterende rol als gemeente goed in te vullen, was een helder overzicht van het aanbod en de diverse activiteiten gewenst.

Deze gegevens zijn relevant om verbindingen te kunnen maken tussen verschillende aanbieders en initiatieven en de beschikbare middelen zo effectief als mogelijk in te zetten. Tevens zou het overzicht kunnen dienen als input voor een digitaal platform waar inwoners al het sport- en beweegaanbod kunnen vinden.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak

Van onderzoek naar helder rapport

Om te komen tot een goed overzicht en een advies over het platform, hebben we het complete aanbod van sport- en beweegactiviteiten in kaart gebracht.

Naast een bureauonderzoek hebben we aanbieders via een persbericht opgeroepen via e-mail te delen welk aanbod zij hebben. Ook zijn personen vanuit het sport- en beweegnetwerk binnen de gemeente actief benaderd.

Alle opgehaalde informatie verwerkten we in een overzichtelijk Excel bestand en in een kaart zodat de spreiding van het aanbod inzichtelijk werd.

De gemeente speelde met de gedachte om een platform in te richten om het sport- en beweegaanbod te presenteren. Wij zijn in ons rapport ingegaan op nut en noodzaak en we hebben tips gegeven over het actueel houden van de gegevens en het vertalen van alle input naar een online platform. De gemeente heeft op deze manier alle informatie om een weloverwogen besluit te kunnen nemen.

Het resultaat

Een helder overzicht van het sport- en beweegaanbod

Daarnaast is de verzamelde informatie in een rapportage nader geduid en is er advies gegeven over een eventueel online platform.

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.   

Bas van Haren