De vraag die ons gesteld werd vanuit gemeente Nijmegen

Iedere inwoner van Nijmegen kan – ook in de toekomst – voetballen. Dat is het doel van de gemeente Nijmegen. De demografische ontwikkeling maar ook trends op het gebied van sporten en bewegen zijn hierbij zeer relevant. Enerzijds omdat er veel ruimte in beslag wordt genomen door woningbouw, anderzijds omdat het aantal mensen dat voetbalfaciliteiten wil gebruiken zal veranderen.

KYBYS is gevraagd een actuele stand te geven van het voetbalareaal in de gemeente Nijmegen. Het ging daarbij om bureauonderzoek naar de huidige en toekomstige behoefte en capaciteit.
Ook de ervaren knelpunten rondom de kwaliteit en capaciteit van de velden maakte onderdeel uit van de opdracht.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak

Problemen én kansen

We zijn gestart met een overleg met de gemeente en de voorzitter van de Federatie van Amateurvoetbalclubs Nijmegen (FAN). Zo kregen we een eerste beeld van de ervaren problemen, maar ook van de aanwezige kansen.

Ophalen van gegevens

Via gemeente en verenigingen verzamelden we gegevens over de inwoners van Nijmegen, het aantal teams bij de voetbalclubs, trainingsschema’s maar ook problemen met de velden. De KNVB is betrokken voor het aanleveren van ledengegevens. Ook bracht KYBYS de trends en ontwikkelingen op sportgebied – specifiek voetbal – in Nederland in kaart. Deze vertaalden we naar Nijmegen. Op basis van alle gegevens is een analyse gemaakt van de behoefte en capaciteit in 2021 en 2030. Niet alleen voor de gemeente als geheel, maar ook per stadsdeel en per vereniging.

Behoefte en capaciteit

In samenwerking met de gemeente is afsluitend ook uitgebreid aandacht geschonken aan de communicatie over de resultaten richting de betrokken verenigingen. Nijmegen groeit wat betreft het aantal woningen en inwoners aanzienlijk.
Er zijn binnen de gemeente vrij grote verschillen waar te nemen waar het gaat over toenemende behoefte en het ontstaan van een mogelijk capaciteitstekort, met name ingegeven door woningbouw in specifieke stadsdelen. Dit vraagt én heeft aandacht van zowel de gemeente als het collectief van verenigingen.

Het resultaat

Een compleet rapport en advies op maat

Een compleet beeld van de huidige en toekomstige behoefte en capaciteit met betrekking tot voetbal in de gemeente Nijmegen. Hierbij is gekeken op het geografische niveau van de gemeente, stadsdelen en specifieke verenigingen. Onze bevindingen zijn verwerkt in een rapportage, waarin we (waar nodig) ook adviseerden over nader onderzoek naar de situatie bij specifieke verenigingen of in afzonderlijke stadsdelen. Het ging om uiteenlopende verenigingen en een grote diversiteit aan stadsdelen. Echt maatwerk dus!

177.000

Inwoners in 2021

198.500

Inwoners in 2030

17

Onderzochte verenigingen

57

Aantal velden

De opdrachtgever aan het woord

“De samenwerking met KYBYS  is heel prettig verlopen met als resultaat een toekomstgericht en compleet rapport. Dankzij de deskundigheid van KYBYS kunnen we als gemeente Nijmegen mooie stappen zetten richting een toekomst met sport- en beweegmogelijkheden voor iedereen”

Evelien Peetsold, adviseur Vastgoed, Sport en Accommodaties, gemeente Nijmegen

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Bas van Haren