De vraag die ons gesteld werd vanuit gemeente Hollands Kroon

De wijk Den Oever west in de gemeente Hollands Kroon moet heringericht worden. Het project bestaat uit diverse onderdelen: groot onderhoud van de bestrating, vervanging van openbare verlichting en bestratingsmateriaal, aanbrengen van een hemelwaterriool, afkoppelen van het verhard oppervlak en aanleg van een vuil- en hemelwaterriool bij drie nieuwe woningen.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak

Bewoners denken mee over hun wijk

We zijn gestart met het maken van een schetsontwerp, deze hebben we in ontwerpsessies besproken met de gemeente. De opmerkingen van de gemeente zijn meegenomen en een voorlopig ontwerp opgesteld.

Bij het voorlopig ontwerp is een eerste invulling gegeven aan de riolering, aansluitend hebben we weer een ontwerpsessie gehouden met de gemeente. Opmerkingen vanuit deze sessie zijn verwerkt en resulteerde in het definitief ontwerp. Ook het opstellen van het bestek en maken van de bijbehorende tekeningen zijn door ons uitgevoerd. Bij het opstellen van het ontwerp moest met een aantal zaken rekening worden gehouden. Zo is klimaatadaptatie een eis van de gemeente. Daarom is ervoor gekozen de hemelwaterafvoer af te koppelen en komen er groene parkeerplaatsen. We hebben gekozen voor een TTE systeem, dit zorgt voor een natuurlijke infiltratie van hemelwater.

Natuurlijk moet de wijk ook veilig zijn. We hebben ervoor gekozen de wegen smaller te maken en meer drempels en plateaus aan te leggen. Zo wordt de snelheid uit het verkeer gehaald en worden de straten veiliger. Dit was ook een wens van de inwoners en vanzelfsprekend worden ook hun meningen en ideeën meegenomen. Het is immers hun directe leefomgeving. We hebben een enquête gehouden onder omwonenden. Ook hebben we een bewonersbijeenkomst georganiseerd waarin we het definitief ontwerp hebben besproken.
De aanbesteding heeft in juli plaatsgevonden. KYBYS was – als extra service – aanwezig bij het startoverleg van de realisatiefase.

Het resultaat

Als de werkzaamheden klaar zijn, is Den Oever west helemaal klaar voor de toekomst en is het een wijk die voldoet aan de hedendaagse eisen.

2.250m2

Betonstraatstenen

210m2

TTE grastegel

705m

HWA-riool

170m

VWA-riool

Interview met de opdrachtgever

Opdrachtgever voor dit mooie project was de gemeente Hollands Kroon. Ons projectteam werkte nauw samen met René Metzelaar, projectleider openbare ruimte bij de gemeente.

 

Hoe kijkt u terug op de samenwerking met KYBYS?

“Die is echt heel goed verlopen. KYBYS stelde zich proactief, transparant en zakelijk op. Er werd meegedacht over oplossingen en er werden opties en alternatieven aangedragen. De houding was niet afwachtend, maar heel meedenkend en adviserend. Voor KYBYS ligt Den Oever natuurlijk niet naast de deur, maar dat was geen enkel probleem. Als het nodig was, stapten de projectmanager en engineer gewoon in de auto.”

Wat onderscheidt KYBYS van andere adviesbureaus?

“Als gemeente leveren wij natuurlijk de inhoudelijke input maar KYBYS dacht daarin heel goed mee. Alles werd op tijd aangeleverd en goed bijgehouden. De kennis van het projectteam en de meedenkende houding hebben me positief verrast. De verwachtingen die we vooraf hadden, zijn ruimschoots waargemaakt.”

Heeft u tips voor een nog betere dienstverlening?

“Ga zo door! En blijf datgene doen waar je als adviesbureau sterk in bent. Veel bureaus maken hun dienstverlening veel te breed, waardoor de specialistische kennis minder wordt. Blijf vooral bij je leest dan behoud je de flexibele en meewerkende houding die KYBYS eigen is.”

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Pascal van der Graaf

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.    

Pascal van der Graaf