De vraag die ons gesteld werd vanuit gemeente Lingewaard

De gemeente Lingewaard is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle sportparken binnen de gemeentegrenzen. Het in 2015 door KYBYS opgestelde Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplan (MIOP) vormt hiervoor de basis. Het areaal van een aantal sportparken is de afgelopen jaren gewijzigd.

Dergelijke wijzigingen, maar ook de (snel) stijgende prijzen van investeringen en onderhoud, maken dat het verstandig is om deze plannen regelmatig te controleren.
De gemeente vroeg KYBYS een helder en actueel overzicht te maken van de onderhouds- en investeringskosten voor de komende 20 jaar.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak

Opstellen van een actueel MIOP

KYBYS is aan de slag gegaan met het actualiseren van het bestaande MIOP.

Inventarisatie en quickscans

Als basis gebruikten we de reeds uitgevoerde inventarisaties en uitgevoerde (quick)scans. Mike van Hooff maakte een analyse en heeft de beschikbare informatie getoetst. Hierin stond de restlevensduur van de sportvloeren en veldinrichtingen centraal. De geconstateerde afwijkingen zijn besproken met de gemeente.

Onderhoudsniveau

Tijdens het startoverleg zijn verder de kaders en het gewenste onderhoudsniveau van de sportvloeren en veldinrichtingen besproken.

Met behulp van deze gegevens hebben Mike van Hooff en Bas van Grunsven een geactualiseerd MIOP opgesteld.

Het resultaat

Een onderhoudsplan voor 20 jaar

Het geactualiseerde MIOP geeft een doorkijk van 20 jaar. Met behulp van een geheel nieuw format zijn de jaarlijkse onderhoud- en renovatiekosten van de sportvloeren en veldinrichtingen tot op detailniveau inzichtelijk. Het onderhoud is hierbij afgestemd op het gewenste onderhoudsniveau.

11

Sportparken

50

Sportvloeren

20

Jaar

De opdrachtgever aan het woord

“We zijn heel tevreden over de samenwerking. De voortgang werd op tijd gedeeld, vragen snel en accuraat opgepakt en het contact was uitermate prettig en correct. Ik ben aangenaam verrast door de veelzijdigheid van KYBYS. Het detailniveau binnen het eindresultaat overstijgt zelfs de verwachting!”

Mark Montens, medewerker accommodatiebeheer, team Openbare Ruimte en Vastgoed, gemeente Lingewaard

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Bas van Haren