De vraag die ons gesteld werd vanuit gemeente Westland

In 2018 heeft KYBYS in opdracht van de gemeente Westland een rapportage genaamd ‘advisering begraafplaatsen’ opgesteld voor de gemeentelijke begraafplaatsen in Naaldwijk, De Lier, Monster, Wateringen, Maasdijk en ‘s-Gravenzande.

Op verzoek van de gemeente hebben we de rapportage geactualiseerd om  de werkzaamheden in kaart te brengen om de begraafplaatsen weer op kwaliteitsniveau A te krijgen. Daarnaast hebben we een ruimingsplan opgesteld, waarin is aangegeven hoeveel graven geruimd moeten worden en op welke locaties. Tot slot zijn alle kosten in een begrotingsvoorstel opgenomen.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak / Onze oplossing

Knelpunten, oplossingen en planning!

We hebben samen met de beheerder een inventarisatie van alle knelpunten gemaakt per begraafplaats. Van alle knelpunten zijn foto’s gemaakt. Daarnaast zijn de knelpunten nogmaals besproken met het projectteam dat bestond uit de toezichthouder, specialist begraafplaatsen en teamleider. Nadat alle knel- en verbeterpunten inzichtelijk waren, zijn deze uitgewerkt op plattegronden en in een rapportage. Daarnaast zijn alle werkzaamheden uitgewerkt in kostenramingen en in een planning.

Het resultaat

Het resultaat van het proces omvatte een algeheel inzicht in de openstaande werkzaamheden en de bijbehorende kosten.

Dit werd ondersteund door per begraafplaats een overzichtelijke plattegrond, waardoor de aannemer precies wist welke graven geruimd dienden te worden. Bovendien was er een helder begrotingsvoorstel opgesteld, waarmee gericht budget kon worden aangevraagd voor de uitvoering van de werkzaamheden.

6

Begraafplaatsen

11.500

graven

1.7

Miljoen investering in 5 jaar

De projectleider aan het woord

“Gemeente Westland is een no-nonsens gemeente. De mensen van het team begraafplaatsen zijn zeer enthousiast, betrokken en gedreven. Dit resulteert al in mooie ontwikkelingen op de begraafplaatsen”

Merel van den Bosch, projectleider KYBYS

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Merel van den Bosch