De vraag die ons gesteld werd vanuit gemeente Boxtel

Het begraafbeleid van de gemeente Boxtel is opgesteld in 2007. De gemeente wilde daarom weten of het begraafbeleid nog wel aansloot bij de huidige tijd. Daarnaast wilde zij de dienstverlening en exploitatie verbeteren, en achterhalen hoe zij de begraafplaats konden voorbereiden op de toekomst.

De gemeente Boxtel heeft vaker succesvol samengewerkt met KYBYS en daarom vroegen ze ons om het begraafbeleid te vernieuwen. Aansluitend hierop vroegen ze ons ook om de beheersverordening te actualiseren.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak

Onderzoek geeft inzicht

We hebben onderzocht:

  • of er in Boxtel behoefte was aan islamitisch begraven;
  • of, en hoe lang de verschillende organisaties van religieuze zusters hun velden wilden aanhouden;
  • hoe de gemeente foetusgraven kon realiseren en het monument voor het ongeboren kind beter tot zijn recht kon laten komen;
  • hoe zij het aanbod beter kon laten aansluiten bij de trends en ontwikkelingen;
  • hoe zij tegemoet kon komen aan de wensen die naar voren gekomen waren uit een gehouden enquête onder de bezoekers.

Duurzaamheid

Omdat de gemeente Boxtel duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, hebben we ook onderzocht hoe de begraafplaats duurzamer gemaakt kon worden.

Berekening

Op basis van demografische ontwikkelingen en de sterfteprognose van Boxtel maakten we inzichtelijk of er voor de toekomst genoeg ruimte was om te kunnen blijven begraven, en of het aanbod voldeed.

Het resultaat

Toekomstbestendig begraafbeleid

In samenwerking met de gemeente Boxtel hebben we het begraafbeleid aangepast aan de wensen van de huidige tijd. Zo zijn zij weer klaar voor de toekomst.

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met mij op.

Merel van den Bosch

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met mij op.   

Merel van den Bosch