De vraag die ons gesteld werd vanuit SED organisatie en gemeente Berkelland

De SED organisatie (gemeenten Stede-Broec, Enkhuizen en Drechterland) en de gemeente Berkelland wilden inzicht krijgen in de diverse aspecten van het begraafplaatsbeheer en -beleid.

Er was behoefte aan een bredere en integrale blik rond verschillende vraagstukken zoals: behoefte en capaciteit, begraafplaatsadministratie, kwaliteit, beheer en onderhoud van begraafplaatsen, beleid, trends en ontwikkelingen.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak

Analyses, interviews en berekeningen

Om inzicht te krijgen in de begraafplaatsen, hebben we deze bezocht. Daarbij keken we vooral naar beheer en onderhoud, voorzieningen, aandachtspunten en toekomstmogelijkheden.

Per begraafplaats hebben we een behoefte- en capaciteitsberekening opgesteld, de beheersverordening en exploitatie gescand, het proces rondom de organisatie van begraven inzichtelijk gemaakt en zijn de bestaande (beleids)documenten geanalyseerd. Ook hebben we interviews gehouden met drie uitvaartondernemers en medewerkers van de gemeenten van de afdelingen beleid, administratie, financiën en beheer en onderhoud.

Het resultaat

Een startnotitie met een totaalbeeld van de 0-situatie.

Er is een maatregelenplan en bijhorende meerjarenplanning opgesteld voor toekomstig begraafbeheer- en beleid. Aan het maatregelenplan worden geraamde kosten gegeven en een prioriteit per onderwerp gehangen.

45

maatregelen voor begraafplaatsbeheer

10

gemeentelijke begraafplaatsen SED organisatie

8

gemeentelijke begraafplaatsen in Berkelland

De opdrachtgever/projectleider aan het woord

“Fijne samenwerking met goede en tijdige communicatie. Kundig personeel.”

Ricardo Slier, regisseur openbare ruimte, SED organisatie

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Ralph Otten

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.   

Ralph Otten