De vraag die ons gesteld werd vanuit gemeente Hulst

Het aantal crematies stijgt, terwijl begraven juist minder vaak wordt gedaan. Ook in gemeente Hulst is deze landelijke trend te zien.

Het is daarom van belang om een compleet beeld van de toekomstige uitgaven en inkomsten te hebben.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak

Tarieventool van KYBYS geeft inzicht

KYBYS heeft een beleidsplan opgesteld met daarin maatregelen om toekomstbestendig te kunnen begraven op de vier gemeentelijke begraafplaatsen in Hulst. Ook wilde de gemeente inzicht in de kosten en uitgaven voor de begraafplaatsen en weten of de voorziening die er is toereikend is om in de toekomst het onderhoud mee te dekken.

De tarieventool van KYBYS geeft inzicht in de opbouw van tarieven, de investeringen en de bijbehorende kosten. Met deze tool is berekend wat de toekomstige onderhoudskosten zijn. De vastgestelde maatregelen zijn vertaald in een nieuwe beheersverordening met uitvoeringsbesluit.

Het resultaat

De gemeente heeft inzicht in toekomstige ontwikkelingen

Ook weet de gemeente Hulst welke (onderhouds)investeringen er nodig zijn én er zijn een nieuwe beheersverordening, uitvoeringsbesluit en legesverordening opgesteld.

4

Begraafplaatsen

13

Voorgestelde maatregelen

1

Beleidsplan

15

Jaar looptijd

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Merel van den Bosch

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.    

Merel van den Bosch