De vraag die ons gesteld werd vanuit gemeente Gooise Meren

Op begraafplaats Muiden was een beperkte capaciteit, hier werd twee diep begraven. Ook bleek dat het grondwater was gestegen. De gemeente wilde weten of er minder diep begraven moest worden of dat er andere mogelijkheden waren.

KYBYS stelde een adviesnotitie op met een beschrijving van drie scenario’s voor de toekomst  van de begraafplaats. Het doel: voldoende capaciteit behouden en een helder overzicht van de uitvoeringskosten.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak / Onze oplossing

Advies voor de toekomst

Om een goede indruk te krijgen van begraafplaats Muiden zijn we uiteraard ter plaatse geweest. Aansluitend hebben we een begraafbehoefte- en capaciteitsberekening gemaakt met een doorkijk tot 2050.

Voor- en nadelen

Dankzij de berekening weet de gemeente hoe de verhouding tussen vraag en aanbod ligt voor de komende jaren. Deze input hebben we gebruikt voor de adviesnotitie. Deze bestaat uit 3 scenario’s met per scenario een overzicht van voor- en nadelen en een doorrekening van de uitvoeringskosten. In de notitie hebben we geadviseerd over de grondwaterstand. De aanleg van drainage bleek de beste optie.

Veel mogelijkheden

Om de begraafcapaciteit te vergroten hebben we aangeraden in te breiden en een actief ruimingsbeleid te hanteren. Daarnaast hebben we gekeken naar de toekomstbestendigheid van de begraafplaats en hoe deze vergroot kan worden. Onder meer het opwaarderen van de asbestemmingen, inzetten van grafkelders en bovengronds begraven zijn daarbij mogelijk.

Het resultaat

Een duidelijk advies voor de toekomst van de begraafplaats

De notitie maakt inzichtelijk welke maatregelen uitgevoerd moeten worden om ook in de toekomst begraven op deze begraafplaats mogelijk te maken.

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Ralph Otten

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.   

Ralph Otten