De vraag die ons gesteld werd vanuit gemeente Waddinxveen

In 2021 is het gebied Fazantdreef ingericht als een eigentijdse en toekomstbestendige leefomgeving. Verharding, riolering, openbare verlichting, openbaar groen en speelvoorzieningen moesten worden aangepast om te komen tot een leefomgeving die minimaal vijftien jaar mee zou gaan. KYBYS is gevraagd een technisch ontwerp op basis van een stedenbouwkundig ontwerp te maken.

Met daarbij aandacht voor een aantal doelen per element. Zo moesten erftoegangswegen worden uitgewerkt volgens de richtlijn Duurzaam Veilig Wegverkeer.
Ook is ingezet op  een klimaatadaptief ontwerp van de riolering, openbare ledverlichting en het opnieuw duurzaam inrichten van de speelplek.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak

Samen op weg naar een ontwerp

Het stedenbouwkundig ontwerp hebben we – samen met input van bewoners – verwerkt tot een definitief ontwerp.

Tekeningen en bestek

Ook hebben we zelf onderzoek gedaan naar de ligging van wortels van bestaande bomen. Het ontwerp is hierop aangepast zodat wortels niet zouden beschadigen. Aansluitend zijn contractdocumenten (tekeningen en RAW-bestek) gemaakt en is een directiebegroting opgesteld.

Volledige ondersteuning

In de aanbestedingsfase hebben we de opdrachtgever ondersteund door middel van het beantwoorden van technische vragen en deze vast te leggen in een nota van inlichten. De inschrijvingen van aannemers zijn door ons beoordeeld en er is een gunningsadvies opgesteld.

Het resultaat

Het gebied Fazantdreef is klaar voor de toekomst

Het gebied is niet alleen toekomstbestendig en eigentijds, het voldoet aan de duurzaamheidseisen. KYBYS heeft de gemeente ontzorgd door niet alleen het ontwerp te maken, maar ook te zorgen voor contractdocumenten, begroting en beantwoording van vragen.

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Pascal van der Graaf