De vraag die ons gesteld werd vanuit gemeente Koggenland

In de gemeente Koggenland zijn zeven gemeentelijke begraafplaatsen. Deze liggen in de kernen Avenhorn, Berkhout, Grosthuizen, Hensbroek, Obdam, Oudendijk en Ursem.

De gemeente wil graag een beleidsplan voor de lange termijn. Hierin moet duidelijk worden wat de huidige situatie is en hoe de begraafplaatsen aantrekkelijk(er) gemaakt kunnen worden voor de toekomst.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak

Inzicht in behoefte en capaciteit

KYBYS is gestart met het opstellen van een behoefte- en capaciteitsberekening en het inzichtelijk maken van de exploitatiekosten voor elke afzonderlijke begraafplaats. Elke begraafplaats is bezocht en we hebben foto’s gemaakt.

Kwaliteit en aanbod

Ook hebben we gesproken met lokale uitvaartondernemers om hun mening te vragen over de kwaliteit van de begraafplaatsen, het aanbod en het begraafproces. Deze input is gebruikt voor het nieuwe beleidsplan.

Nieuwe verordening

Daarnaast heeft KYBYS een nieuwe beheersverordening en een uitvoeringsbesluit begraafplaatsen opgesteld. Deze sluit nu weer aan op de dagelijkse gang van zaken en is juridisch correct.

Het resultaat

Een actueel en toekomstbestendig beleidsplan

Er is inzicht in de mogelijkheden per begraafplaats om toekomstbestendig te kunnen begraven. Op enkele begraafplaatsen wordt amper begraven en ze worden weinig bezocht. Er zijn namelijk ook nog veel kerkelijke begraafplaatsen in de gemeente. Het advies is deze begraafplaatsen over enkele jaren te sluiten. De gemeente richt zich dan nog alleen op de grote begraafplaatsen en maakt deze toekomstbestendig.

Een actueel en toekomstbestendig beleidsplan

Er is inzicht in de mogelijkheden per begraafplaats om toekomstbestendig te kunnen begraven. Op enkele begraafplaatsen wordt amper begraven en ze worden weinig bezocht. Er zijn namelijk ook nog veel kerkelijke begraafplaatsen in de gemeente. Het advies is deze begraafplaatsen over enkele jaren te sluiten. De gemeente richt zich dan nog alleen op de grote begraafplaatsen en maakt deze toekomstbestendig.

7

Gemeentelijke begraafplaatsen

5

Kerkelijke begraafplaatsen

22.749

Inwoners

39

Begrafenissen per jaar

De opdrachtgever aan het woord

“Ik heb de samenwerking als erg prettig ervaren. Heldere afspraken die ook netjes werden nagekomen. Alles op tijd en zelfs zaken vooruitlopend op de planning aangepakt. Ook werd er flexibel omgegaan met aanpassingen.”

René Otter, gemeente Koggenland

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Merel van den Bosch

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.     

Merel van den Bosch