De vraag die ons gesteld werd vanuit gemeente Tiel

De gemeente Tiel was op zoek naar iemand die sterk is in procesbegeleiding en bestuurlijke adviseringen om het sport- en beweegbeleid te herijken.

Het ging om zowel het sportaccommodatiebeleid als het sportstimuleringsbeleid. Het recent afgelopen sportakkoord 2020-2021 diende als basis van het nieuwe sport- en beweegbeleid.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak

Ervaring in participatie en nieuwe trends

Onze projectleider Tomas Rongen ondersteunde de gemeente bij het maken van keuzes in de interne procesbegeleiding omtrent het sport- en beweegbeleid. Tomas heeft ruime ervaring in de exploitatie van sportaccommodaties, participatietrajecten en nieuwe trends en was dus de juiste man voor deze opdracht.

Verbindingen leggen

Tijdens het proces heeft Tomas de nadruk gelegd op de advisering aan de directie, college, gemeenteraad en de Federatie Tielse Sportverenigingen.
Door de juiste verbindingen te leggen met de regisseur sport, de vastgoedadviseur en overige projectleiders van de gemeente, is het participatietraject succesvol verlopen.

Input ophalen

Tomas heeft de gemeente ondersteund bij het opstellen van zowel het sport- en beweegbeleid. In een periode van 6 maanden heeft hij vorm gegeven aan het proces. Via in- en externe sessies is input opgehaald en zijn de dilemma’s met daarbij een standpunt vanuit het college voorgelegd aan de raad. Dit vormde de basis voor een definitief sport- en beweegbeleid.

Het resultaat

Het geactualiseerde sport- en beweegbeleid is vastgesteld

Door de goede samenwerking met de gemeente en alle betrokkenen is het geactualiseerde sport- en beweegbeleid, genaamd ‘Sport- en beweegbeleid 2022-2032’ met trots gepubliceerd.

De opdrachtgever aan het woord

“Tomas heeft in een korte tijd het speelveld in kaart gebracht en een team geformeerd, gemotiveerd en betrokken bij het opstellen van het sport- en beweegbeleid. Zijn kennis en nuchtere aanpak bracht snel vertrouwen bij alle spelers met als uitkomst een gedragen beleidsplan dat door goede participatie als hamerstuk door de gemeenteraad is geloodst. De inzet van Thomas was voor ons een schot in de roos.”

Carla Kreuk, wethouder gemeente Tiel

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Bas van Haren