Het project

KYBYS werkt sinds 2016 als civieltechnisch adviseur aan de realisatie van de buitenruimte van nieuwbouwwijk Goese Diep Zuid. Het merendeel van de 220 woningen is inmiddels gerealiseerd. Het laatste bestek is aanbesteed en het werk is in uitvoering. Wij verzorgen hiervoor de uitvoeringsbegeleiding.

De laatste woningblokken worden de komende jaren in deze unieke leefomgeving gerealiseerd. De aanleg van de openbare ruimte volgt na de oplevering van de woningen, welke in een later stadium word overgedragen aan de gemeente Goes.

Onze werkzaamheden

Van advies, ontwerp en bestek tot aanbesteding en uitvoerings- en procesbegeleiding.

Uitvoeringsbegeleiding

- Toezichthouden en ondersteunen directievoerder;
- Beoordelen en afstemmen meer- en minderwerk;
- Verzorgen administratie;
- Deelnemen aanbouwvergaderingen;
- Afstemming met derden (gemeente, nuts, bouwaannemers);
- Technisch ontwerp en advies.

Procesbegeleiding

- Voorbereiden en deelnemen aan het projectgroepoverleg;
- Voorbereiden en deelnemen aan overleg met derden zoals Heijmans, gemeente, nuts, waterschap, bouwers en andere betrokkenen;
-Projectleiding, coördinatie, communicatie en afstemming met diverse partijen .

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met mij op.

Rob van Kasteren

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met mij op.   

Rob van Kasteren