De vraag die ons gesteld werd vanuit gemeente Nissewaard

De tennisverenigingen LTV Zuidland en LTV Bernisse (Heenvliet) wilden een gezamenlijke toekomst opbouwen. Na het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek was de conclusie dat de Melkweg, binnen de gemeente Nissewaard, een geschikte locatie was voor deze fusie.

KYBYS is gevraagd te ondersteunen bij het realiseren van een toekomstbestendig tenniscomplex. KYBYS heeft de gemeente in het hele proces ondersteund. We waren betrokken in de ontwerp- en aanbestedingsfase. Aansluitend hebben we ook de opdracht gekregen voor het houden van toezicht in de uitvoeringsperiode.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak

Een toekomstbestendig tenniscomplex

KYBYS is in de ontwerpfase gestart met het opstellen van een demarcatielijst om de technische zaken met andere ontwerpende partijen vast te stellen. We hebben het proces begeleid om samen met de gemeente en verenigingen van start te gaan. KYBYS heeft een Programma van Eisen opgesteld.

Licht en beregening

Op basis van het Programma van Eisen hebben we een voorlopig ontwerp inclusief een open begroting van de tennisbanen en het terrein opgesteld. Dit is afgestemd met alle betrokkenen.
In de ontwerpfase hebben diverse overlegmomenten plaatsgevonden met verschillende adviseurs voor onder andere een lichtplan en beregeningsplan. Ook het waterschap was betrokken voor het afvoeren van het hemelwater. Tevens is er nauw samengewerkt met stedenbouwkundigen om het nieuwe clubgebouw te kunnen realiseren.

Aanbesteding en uitvoering

In de aanbestedingsfase heeft KYBYS het definitief ontwerp vastgesteld en de open begroting daarop aangepast. Tijdens dit traject hebben we als technisch sportadviseur ondersteuning en advies gegeven. Met behulp van onze directiebegroting zijn de inschrijvingen van de aanbestedende aannemers beoordeeld. Ook hebben we nog bestektekeningen en een directieraming gemaakt.
Vanaf januari 2022 ondersteunt KYBYS bij het houden van toezicht. Het streven is om het tenniscomplex in de zomer van 2022 op te leveren.

Het resultaat

Nieuwe tennisbanen, oefenkooi én padelbanen

Met de betrokkende partijen is gekozen voor de aanleg van vijf topclay/matchclay tennisbanen, één kunstgras oefenkooi en twee padelbanen. Met de vrijkomende grond is een grondwal gecreëerd, om het overtollig zand als windvanger en tevens als afscheiding te gebruiken. Ook heeft KYBYS civiel technisch ondersteuning kunnen bieden door onder meer het parkeerterrein naar wens te engineeren.

2

Padelbanen

5

Topclay/matchclay tennisbanen

1

Kunstgras oefenkooi

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Pascal van der Graaf