De vraag die ons gesteld werd vanuit Sportbedrijf Rotterdam

Sportbedrijf Rotterdam exploiteert en onderhoudt sportlocaties binnen de gemeente Rotterdam. Hieronder vallen onder andere buitensportaccommodaties zoals voetbal- en hockeyvelden en atletiekaccommodaties. Het Sportbedrijf onderzoekt de mogelijke herziening van de huurtarieven voor sportverenigingen.

De kosten die worden gemaakt om de accommodaties te onderhouden en in stand te houden worden hierin meegewogen.
KYBYS is gevraagd onderzoek te doen naar en inzicht te geven in de kosten van de buitensportaccommodaties.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak

Onderzoek naar kosten per sportcomplex

We zijn gestart met een uitgebreide inventarisatie. We hebben diverse gegevens geanalyseerd zoals de basisgegevens buitensportaccommodaties, de demarcatielijst, overheadkosten, directe kosten en onderhoudskosten op basis van het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Hierbij was het vooral belangrijk om rekenmethodes en het verdisconteren van kosten goed te bespreken.

Vervolgens hebben we onze bevindingen besproken met het Sportbedrijf. We hebben de kosten per sportcomplex in beeld gebracht, evenals kosten per veld/baan en gemiddelde kosten per type veld/baan. Met Power BI is dit inzichtelijk gemaakt.
Om snel te kunnen schakelen was regelmatig overleg met het Sportbedrijf nodig. Elke twee weken was er een bijpraatmoment met de betrokkenen.

Het resultaat

Inzicht in de kosten per sportpark/-complex en gemiddelde kosten per type veld/baan.

Hiermee heeft het Sportbedrijf belangrijke inzichten gekregen die als basis dienen voor een nieuw tariefvoorstel.

80

Sportparken en -complexen

250

Velden en banen

De opdrachtgever aan het woord

“Sportbedrijf Rotterdam heeft KYBYS gevraagd om ‘verdiepende’ informatie op te duiken, uit te zoeken en aan te leveren voor wat betreft de kosten die worden gemaakt bij het onderhouden en in stand houden van onze buitensportcomplexen. Het meedenken en het stellen van ‘de vraag achter de vraag’ heeft een prima analyse opgeleverd waar we mee verder kunnen. Daarnaast heeft de geleverde inspanning ons veel tijd bespaard die we elders goed konden gebruiken”

André Hoogink, productspecialist

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Bas van Haren

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.   

Bas van Haren