De vraag die ons gesteld werd vanuit Siza

Siza vernieuwt Het Dorp te Arnhem en werkt toe naar het realiseren van een toegankelijk, inclusieve wijk waar mensen met en zonder beperking betekenisvol samen leven in een prettige, duurzame en groene omgeving. KYBYS is gevraagd te ondersteunen in de voorbereiding van de inrichting van de buitenruimte van gebouw A. Er spelen vele belangen en randvoorwaarden zoals de doorgang van de

bedrijfsvoering met minimale hinder voor de bewoners, inpassen van kabels, leidingen en installaties, inpassen bouwwerkzaamheden, beperkte werkruimte en afstemming met derden zoals gemeente, omwonenden, hulpdiensten en nutsbedrijven. Dit sluit perfect aan op onze expertise. Wij hebben ruime ervaring met vergelijkbare projecten die om een integrale aanpak vragen.

BEKIJK OPLOSSING
Bouwteam

De geboden oplossing

Vanwege de vele belangen en de strakke planning is gekozen voor een bouwteam. Als civieltechnisch adviseur werken wij het ontwerp en uitvoeringscontract uit. Ook hebben we de bouwteamovereenkomst opgesteld en de aanbesteding begeleidt.

Gefaseerd ontwerp

Het ontwerp is gefaseerd tot stand gekomen, we werken van grof naar fijn. Deze fasering biedt het bouwteam en de opdrachtgever de mogelijkheid het ontwerp te toetsen en eventueel bij te sturen.

Het ontwerp

- Toegangsweg, fiets- en voetpaden;
- 50 tijdelijke parkeerplaatsen;
- Vuil- en regenwaterriool, wadi, tijdelijk pompgemaal;
- Groeninrichting;
- Openbare verlichting.

Het resultaat

Een duurzame en groene omgeving

De realisatie is gestart in het najaar van 2019 en in 2020 opgeleverd. Er is een inclusieve wijk gerealiseerd waar mensen met en zonder beperking samenleven in een prettige, duurzame en groene omgeving.

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met mij op.

Rob van Kasteren

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met mij op.   

Rob van Kasteren