De vraag die ons gesteld werd vanuit de gemeente Bunnik

In 2015 heeft de gemeente Bunnik het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de enige gemeentelijke begraafplaats meerjarig uitbesteed aan stichting Algemene Begraafplaatsen Odijk.

De stichting stopt per 2024 met deze werkzaamheden. De gemeente moet deze taakvelden vanaf 2024 dus anders organiseren. KYBYS is gevraagd daar onderzoek naar te doen.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak

Begraafplaats met maatschappelijk belang én fraaie kenmerken

Onze aanpak bestond uit een verkenning naar de mogelijke nieuwe partners voor de gemeente, op het gebied van onderhoud, begraafplaatsadministratie en grafdelven. Ook hebben we de huidige situatie geanalyseerd. Dit geldt onder meer voor de financiële situatie, de beheersverordening, de status van de oude graven en rechthebbenden, de begraafplaatsadministratie en de inrichting en uitstraling van de begraafplaats.

KYBYS komt op veel begraafplaatsen en ook deze in Bunnik is er een van dertien in een dozijn. Er wordt met ongeveer 1 begraving per maand weinig gebruik gemaakt van deze begraafplaats. Maar naast het brede maatschappelijk belang van de begraafplaats, vallen ook de fraaie en vooral historische kenmerken op. Dit geldt bijvoorbeeld voor het oorspronkelijke poortgebouw en het monumentale graf van de baron waar de gemeente de locatie 135 jaar geleden van heeft gekocht.

Het resultaat

Een financiële doorkijk en passend advies.

We hebben een advies opgesteld over verbetermaatregelen én de aanpak om de uitvoerings- en beheerorganisatie met externe partners op te zetten.

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Ralph Otten

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.   

Ralph Otten