De vraag die ons gesteld werd vanuit gemeente Venlo

De gemeente heeft zes gemeentelijke begraafplaatsen in beheer waar ze alle operationele taken inclusief het beheer uitvoert. Zij wilden graag het huidige beheerniveau naar kwaliteitsniveau A brengen. Hiervoor wenste ze inzicht in de benodigde werkzaamheden en kosten.

De gemeente heeft ons gevraagd om op basis van een inventarisatie het kwaliteitsniveau per beheergroep te toetsen op basis van de CROW-meetsystematiek. Dit zijn de beheergroepen: bomen, beplanting, gras- en kruidachtige, verharding en het meubilair.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak

De weg naar kwaliteitsniveau A

We hebben een onafhankelijk en objectieve kwaliteitsmeting bepaald en maatregelen per begraafplaats genoemd om tot het gewenste kwaliteitsniveau A te komen. Ook hebben we de kosten hiervan in kaart gebracht.

Investeringsbegroting

We hebben een meerjaren investeringsbegroting opgesteld. Deze biedt de gemeente inzicht, zowel per begraafplaats als per jaar, in de benodigde investeringen voor instandhouding, omvorming en vervanging van de beheergroepen.

Betrokken collega's

Onze collega’s Bas van Grunsven en Mike van Hooff zijn betrokken geweest bij dit project. Wil je meer informatie over soortgelijke projecten? Onze collega Ralph Otten gaat graag met je in gesprek.

Het resultaat

Inzicht in maatregelen en kosten

De gemeente weet wat er nodig is om alle begraafplaatsen de komende tien jaar op kwaliteitsniveau A te houden.

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact met mij op.

Ralph Otten

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact met mij op.   

Ralph Otten