De vraag die ons gesteld werd vanuit verschillende gemeenten

Begraafbeleid, administratie, exploitatie, beheersverordening, onderhoud, uitbreiding capaciteit, behoefte en actuele trends: er komt veel kijken bij begraafplaatsen. Gemeenten vinden het belangrijk dat het beleid en beheer van de begraafplaatsen goed op orde zijn, ook in de toekomst.

Voor verschillende gemeenten heeft KYBYS een notitie opgesteld met een bredere en integrale blik ten aanzien van diverse vraagstukken omtrent de begraafplaatsen. Hiermee wordt in één oogopslag duidelijk waar de kracht een aandachtspunten voor de begraafplaatsen liggen.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak

KYBYS onderzoekt elk aspect van de begraafplaatsen in de gemeente. Van exploitatie tot beleid en van de theorie in de beheersverordening tot de uitvoering in de praktijk: alle elementen worden in beeld gebracht.

Onderzoek en participatie

Dat doen we deels door het bestuderen van bestaande documenten en notities, maar vooral participatie speelt een grote rol in het hele proces. We praten met medewerkers van verschillende afdelingen binnen de gemeente. Op basis van deze input maken we kansen en knelpunten inzichtelijk. Ook voeren we gesprekken met lokale uitvaartondernemers om te horen wat er speelt onder nabestaanden. Het is daarbij vooral belangrijk om te weten of het beleid aansluit op de behoefte die er is en op de actuele ontwikkelingen.

Helder overzicht

We bezoeken elke begraafplaats en beoordelen deze op basis van onze kennis aan de opgestelde criteria. KYBYS heeft een eigen document en methodiek ontwikkeld waarin alle onderdelen van begraafplaatsen opgenomen zijn. Het eindresultaat is geen paginalange notitie, maar een helder overzicht. Per aspect noteren we de knelpunten én de kansen. Ook stellen we een maatregelenplan op met een globale kostenindicatie en een uitvoeringsplanning. De gemeente heeft hierdoor een toekomstrichting en zicht op het benodigde budget.

Het resultaat

Een helder overzicht van knelpunten, kansen en maatregelen

De gemeente weet wat er nu en in de toekomst nodig is om de begraafplaatsen, het beleid en het beheer op orde te brengen én te houden.

Een opdrachtgever aan het woord

“We werken met KYBYS als deskundige partner om te adviseren en te ondersteunen bij de organisatie en het beleid van onze begraafplaatsen”

Marc de Vries, gemeente Huizen

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Ralph Otten

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.   

Ralph Otten