De vraag die ons gesteld werd vanuit gemeente Eersel

Bij voetbalvereniging E.F.C. Eersel was al langer behoefte aan een kunstgrasveld. Door het grote aantal leden stonden de natuurgrasvelden onder druk. De gemeente Eersel vroeg KYBYS om een plan op te stellen voor de ombouw van een natuur- naar een kunstgrasveld.

Omdat de gemeente veel waarde hecht aan duurzaamheid, mocht er geen synthetische infill worden gebruikt. Aan KYBYS het verzoek geschikte alternatieven te onderzoeken en te kijken naar de mogelijkheden voor organische infill.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak

De weg naar kunstgras

KYBYS heeft de basis gelegd voor het gehele proces. Alle relevante stukken, maar ook gesprekken met verenigingen en andere betrokkenen zijn door KYBYS verzorgd.

Het proces

Van archeologisch onderzoek en mogelijkheden in kaart brengen tot de technische voorbereiding van het bestek en adviseren over beregening: we hebben voor alle stukken gezorgd. Ook de communicatie en participatie zijn door KYBYS uitgevoerd.

De betrokkenen

De directievoering lag bij de gemeente Eersel. Doordat de stukken compleet waren, is de uitvoering zonder problemen verlopen. Onze collega Bas van Grunsven was betrokken, de projectleiding was in handen van Joris van der Cammen.

Het resultaat

Advies over ombouw, duurzame mogelijkheden en beregening

De gemeente en voetbalvereniging E.F.C. Eersel kregen advies over de ombouw naar een kunstgrasveld, duurzame mogelijkheden in materiaal en de wijze van beregening. Het kunstgrasveld is inmiddels in gebruik, de voetballers zijn er heel enthousiast over.

De opdrachtgever aan het woord

“KYBYS heeft ons echt ontzorgd in het gehele traject. Het onderzoek en plan zijn punctueel uitgevoerd, we zijn niet voor verrassingen komen te staan. De grootste meerwaarde was vooral dat KYBYS écht aan alles dacht, zoals bijvoorbeeld een archeologisch onderzoek. De stukken waren compleet zodat de directievoering door de gemeente probleemloos is verlopen. We zijn zeer tevreden en onder de indruk van de grondige werkwijze van KYBYS”

Jorg Prins, beleidsmedewerker Sport en Welzijn, gemeente Eersel

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Joris van der Cammen

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.     

Joris van der Cammen