De vraag die ons gesteld werd vanuit de gemeente Simpelveld

In de gemeente Simpelveld liggen 9 natuurgras voetbalvelden, verdeeld over 3 verenigingen. Van november tot en met maart zijn de velden slecht of niet bespeelbaar doordat water blijft staan en de velden sponsig blijven.

De gemeente vroeg KYBYS inzicht te geven in de technische kwaliteit van de velden en in de mogelijkheden om de velden op te waarderen.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak

Inventarisatie als basis voor de toekomst

Elk advies begint bij inzicht in de huidige situatie. Dat hebben we verkregen door de verschillende velden te inventariseren.

Onderzoek naar infiltratie

In samenwerking met de Fieldmanager of the Year 2019, Erwin Beltman, zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, waaronder naar de snelheid van infiltratie. De bodemopbouw is met behulp van een holcutter en een guts bestudeerd. Ook zijn gegevens over bemesting, onderhoud en capaciteit uitgebreid bestudeerd. Dit gaf ons duidelijkheid over de huidige staat van de velden. De resultaten van de inventarisatie en het onderzoek zijn vastgelegd in een rapportage.

Praktische adviezen

Gezien de complexe situatie hebben we praktisch toepasbare adviezen gegeven om te komen tot een oplossing voor de waterproblemen. Dat varieerde van een compleet nieuwe opbouw van de velden tot een strakker maaibeleid en gelijkmatigere maaihoogte.
Vanzelfsprekend hebben we ook de kosten van de maatregel meegenomen zodat duidelijk werd aan welke investeringen en onderhoudskosten de gemeente moest denken.

Het resultaat

Een compleet rapport over de natuurgras voetbalvelden

Alle technische specificaties én een compleet advies zijn overzichtelijk weergegeven. De gemeente weet welke stappen gezet kunnen worden om voetballen ook in de winterperiode beter mogelijk te maken.

9

Voetbalvelden

3

Voetbalverenigingen

36

Profielboringen

>90%

Grasbezetting

De opdrachtgever aan het woord

“De samenwerking met KYBYS was prettig. Gedurende het project zijn we uitstekend op de hoogte gehouden van de voortgang, bij vragen werd er snel gereageerd. De kennis en kunde van KYBYS zijn prima en het eindresultaat was praktisch, zoals we dat graag wilden.”

Hennie ter Haar, gemeente Simpelveld

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Bas van Haren

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.   

Bas van Haren