De vraag die ons gesteld werd vanuit gemeente Heemstede

Op het sportpark Sportplaza Groenendaal waren twee kunstgras voetbalvelden aan renovatie toe. Het betrof een veld bij voetbalvereniging RCH en een gezamenlijk veld van de voetbalverenigingen VEW en HFC Heemstede. Beide velden waren ingestrooid met SBR-infill.

Omdat de gemeente veel waarde hecht aan duurzaamheid wenste zij graag gebruik te maken van een natuurlijk infill-materiaal. KYBYS is gevraagd om te adviseren over de mogelijke alternatieven bij de keuze voor natuurlijk infill-materiaal en de technische voorbereiding van de werkzaamheden.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak

Inzicht in wensen en eisen

De scope van het werk was het vervangen van de kunstgras toplaag, inclusief bijkomende werkzaamheden. Allereerst hebben we een programma van eisen opgesteld, met als doel inzicht te krijgen in de verschillende natuurlijke infill-materialen en het vastleggen van de wensen en eisen van verenigingen en gemeente.

Kurk als infill-materiaal

Na inventarisatie van de huidige situatie, bekijken van verenigingen in de omgeving met natuurlijke infill en overleg met gemeente, verenigingen en de beheerder is uiteindelijk gekozen voor kurk als infill-materiaal.
De volgende stap was de technische uitwerking, waarbij contractdocumenten in de vorm van tekeningen en RAW-bestek werden opgesteld en tevens een directiebegroting.

Toezicht en directievoering

In de aanbestedingsfase hebben we de opdrachtgever ondersteund met het beantwoorden van technische vragen. Deze zijn vastgelegd in een nota van inlichtingen.
Vervolgens hebben we de inschrijvingen van de aannemers beoordeeld en een gunningsadvies opgesteld. Als toegevoegde opdracht hebben we ook de uitvoeringsbegeleiding gedaan, zoals toezicht en directievoering.

Het resultaat

Twee duurzame kunstgrasvelden

De drie voetbalverenigingen beschikken nu over twee kunstgrasvelden met kurk als infill-materiaal. Dit past in de duurzame doelstelling van de gemeente Heemstede.

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Pascal van der Graaf