De vraag die ons gesteld werd vanuit gemeente Heemskerk

De gemeente Heemskerk wilde een toekomstvisie voor de gemeentelijke begraafplaatsen Eikenhof 1 en 2.

Met deze visie wilde de gemeente inzicht krijgen in de huidige situatie, trends en ontwikkelingen, de exploitatie en de toekomst.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak

Kwaliteitsscan en interviews als basis

Een project begint voor ons met een startoverleg. Hierin maken we kennis met de opdrachtgever en bespreken we allerlei relevante zaken zoals wensen, doelstellingen, uitgangspunten en de planning. Ook met de gemeente Heemskerk is een startoverleg gevoerd zodat we een goed beeld kregen van de scope van het project.

Inzicht in de huidige situatie was nodig als startpunt voor de toekomstvisie. We hebben een kwaliteitsscan uitgevoerd van de begraafplaatsen en een analyse gemaakt van de exploitatie, tariefstelling, kostendekking en de begraafbehoefte- en capaciteit.

Ook hebben we drie uitvaartondernemers geïnterviewd over hun ervaringen, wensen en eisen.

De landelijke trends en ontwikkelingen zoals asbestemmingen, natuurbegraven, cremeren en resomeren hebben we vergeleken met het aanbod in de gemeente Heemstede. Alle gegevens uit ons onderzoek en de gehouden interviews vormden de basis voor de toekomstvisie. Hierin zoomden we in op (on)mogelijkheden van privatiseren of afstoten van (delen van) de begraafplaats, organisatie van het proces en de kostendekking.

Het resultaat

Een helder geschreven beleidsplan

In het plan staan maatregelen om toekomstbestendig te kunnen begraven.

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Merel van den Bosch

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.    

Merel van den Bosch