De vraag die ons gesteld werd vanuit gemeente Hardinxveld-Giessendam

Bij korfbalvereniging HKC in Hardinxveld-Giessendam waren twee korfbalvelden aan vervanging toe. Eén korfbalveld wordt in zijn geheel verplaatst naar een andere locatie. Het andere korfbalveld wordt vernieuwd. De gemeente heeft KYBYS gevraagd om de voorbereidende werkzaamheden uit te voeren.

Deze werkzaamheden zijn naar tevredenheid uitgevoerd. Hierdoor heeft de gemeente ons ook opdracht gegeven om de uitvoeringsbegeleiding van deze twee korfbalvelden tijdens de realisatiefase te verzorgen.

Ons werk

Tijdens de technische voorbereiding hebben we twee bestekstekeningen opgesteld. Een opruim- en inrichtingstekening inclusief technische details en een (principe) doorsnede. Met behulp van deze bestekstekeningen is een RAW-bestek inclusief bijlagen opgesteld. Vervolgens hebben we een directiebegroting gemaakt ter controle van de inschrijving. We hebben de inschrijvingsleidraad verzorgd en de vragen van de Nota van Inlichtingen beantwoord. Daarna hebben we een proces verbaal van de aanbesteding en gunningsadvies opgesteld. Dit heeft geleid tot een contract met een aannemer die aan de slag kon met de uitvoering van de werkzaamheden.

We hebben de gemeente ontzorgd bij de uitvoering van de werkzaamheden. De velden zijn opgeleverd in maart 2020 conform het bestek.

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met mij op.

Stefan Rozema

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met mij op.   

Stefan Rozema