Home

Overdrachtsprotocol begraafplaatsadministratie

Wanneer u de continuïteit van uw begraafplaatsadministratie wil borgen kan...

Opstellen prestatiecontract voor onderhoud sportvelden

Gemeente Westland heeft in samenwerking met KYBYS een andere invulling gegeven...

De 17e editie van de Nationale Grasdag...

Vervolg Bouw- en woonrijp maken Goese Diep Zuid

KYBYS werkt sinds 2016 als civieltechnisch adviseur aan de realisatie van de...

Toekomstbestendig begraven

Gemeente Noord-Beveland heeft vijf algemene begraafplaatsen in eigendom en...