Toekomstbestendig begraven

Gemeente Noord-Beveland heeft vijf algemene begraafplaatsen in eigendom en beheer. De gemeente ervaart hoge kosten en weinig inkomsten op haar begraafplaatsen: de begraafplaatsen worden niet kostendekkend geƫxploiteerd. De gemeente heeft KYBYS gevraagd de mogelijkheden inzichtelijk te maken om toekomstbestendig te begraven.

Om de begraafplaatsen deels kostendekkend te krijgen, moet de begroting en het huidige beleid geanalyseerd worden.

KYBYS heeft een eigen systematiek ontwikkeld waarin de baten en lasten inzichtelijk worden, de kostendekkendheid wordt berekend en (nieuwe) tarieven worden bepaald. Ook is er per begraafplaats een behoefte- en capaciteitsberekening gemaakt om te kijken of de gemeente voldoende begraafcapaciteit heeft voor de toekomst.

Middels een bureaustudie van de verordeningen, gesprekken met medewerkers van de gemeente, inventarisatie van de begraafplaatsen en de tarieventool zijn de knelpunten in beeld gebracht. Naar aanleiding van de uitkomsten is een rapportage opgesteld met daarin te treffen beleidsmaatregelen met een onderbouwde kostenindicatie.

Informeren van de gemeenteraad is tijdens dit proces van groot belang. KYBYS zal namens de gemeente de Raad informeren door middel van een presentatie. Hierbij geven we een toelichting op de Wet op de Lijkbezorging, de huidige situatie en de toekomst mogelijkheden. Op basis van deze presentatie kan de gemeenteraad een weloverwogen keuze maken welke maatregelen er worden doorgevoerd, zodat er in de gemeente toekomstbestendig begraven kan worden.

Bijzondere kenmerken:

  • Inzicht in de zwakke plekken van de begraafplaatsexploitatie; 
  • Inzicht vergelijking tarieven met omliggende gemeenten; 
  • Informeren gemeenteraad door presentatie; 
  • Helder rapport met beleidsmaatregelen en financiĆ«le effecten per maatregel inzichtelijk.

Wie waren er betrokken?

KYBYS | Merel van den Bosch

KYBYS | Maartje Geurtz