Begraafplaatsen

KYBYS is de onbetwiste specialist in integraal begraafplaatsadvies in Nederland en Vlaanderen. Opdrachtgevers worden ondersteund bij het ontwikkelen van een toekomstgericht funerair beleid. Het is een onderwerp dat hoog op de politieke agenda staat. De burger vraagt immers meer kwaliteit en daarmee wordt de ruimte steeds schaarser. Daarom is het zaak om er doelmatig mee om te gaan.

KYBYS heeft er verstand van. Of het nu gaat om capaciteitsplanning, exploitatie, inrichting, beheer of onderhoud van uw begraafplaats: elk onderdeel vraagt om maatwerk en innovatieve oplossingen. Extra complicatie: de materie gaat per definitie gepaard met emoties. Goede redenen dus om zorgvuldig te werk te gaan. Om met KYBYS te werk te gaan. U kunt op onze deskundigheid rekenen bij de optimalisering van de ruimtelijke kwaliteit op de begraafplaats, procesondersteuning bij de realisatie van een crematorium, maar ook voor zaken als ruimingsvoorbereiding, het op orde brengen van uw begraafplaatsadministratie en het bepalen van transparante begraaftarieven.