Het verbod op microplastics vanaf 2031 zorgt bij veel gemeenten en voetbalverenigingen voor onduidelijkheid. Vanaf dat moment is het kopen en verkopen van polymerische infills als SBR en TPE verboden, waardoor het niet meer mag worden toegepast als infill in nieuwe kunstgrasvelden. KYBYS merkt dat gemeenten en verenigingen zoeken naar alternatieven, maar daarin vastlopen. KYBYS kan gemeenten helpen bij de keuze voor passende infill. Dit doen we met het opstellen van een overzichtelijke notitie.

In onze notitie vergelijken we verschillende kunstgrassystemen passend binnen de voorschriften van NOC*NSF en KNVB. We kijken bijvoorbeeld naar natuurlijke infills, velden zonder infill en velden ingestrooid met minerale infills. We brengen alle voor- en nadelen van de verschillende opties in kaart en stellen per infill een kostenraming op. Op basis van deze notitie kunnen gemeenten -indien gewenst met onze begeleiding- een keuze maken voor de best bij hen passende infill.

In het advies nemen we uiteraard de actuele wet- en regelgeving mee. Dit in combinatie met onze specialistische kennis en ruime ervaring levert een goed onderbouwd advies op. Kort en bondig, met oog voor de middellange termijn, toekomstbestendig en praktisch toepasbaar.

Eerder lanceerde KYBYS al de infill-keuzeladder, deze gebruiken we sinds enige tijd in onze advisering aan gemeenten en voetbalverenigingen.

 

In onze notitie vergelijken we verschillende kunstgrassystemen passend binnen de voorschriften van NOC*NSF en KNVB. We kijken bijvoorbeeld naar natuurlijke infills, velden zonder infill en velden ingestrooid met minerale infills. We brengen alle voor- en nadelen van de verschillende opties in kaart en stellen per infill een kostenraming op. Op basis van deze notitie kunnen gemeenten -indien gewenst met onze begeleiding- een keuze maken voor de best bij hen passende infill.

In het advies nemen we uiteraard de actuele wet- en regelgeving mee. Dit in combinatie met onze specialistische kennis en ruime ervaring levert een goed onderbouwd advies op. Kort en bondig, met oog voor de middellange termijn, toekomstbestendig en praktisch toepasbaar.

Eerder lanceerde KYBYS al de infill-keuzeladder, deze gebruiken we sinds enige tijd in onze advisering aan gemeenten en voetbalverenigingen.

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op met mij.

Joris van der Cammen